Ο Γιώργος Μηνακάκης ορίστηκε εκπρόσωπος Δήμου στο Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας των Εθνικών Εκλογών στην Κάρπαθο

Ο Γιώργος Μηνακάκης ορίστηκε εκπρόσωπος Δήμου στο Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας των Εθνικών Εκλογών στην Κάρπαθο

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εκπροσώπους του Δήμου μας, προκειμένου να συγκροτηθεί το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου, το οποίο θα έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα σχετικά με την διαρκή βάση ασφαλείας συστημάτων ΤΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού ως φορέων που εμπλέκονται στην προετοιμασία και την διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών εθνικής εμβέλειας.

1 ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ (Εκπρόσωπος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης &Πληροφορικής/ Προϊστάμενος 6974412609 g.minakakis@karpathos.gr

2 ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Εκπρόσωπος) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών/ υπάλληλος 6978521342 b.katogiritis@karpathos.gr

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

10.3.2023

Καρπαθιακά Νέα