Δρ Γιώργος Σαρρής: Για πρώτη φορά θεσπίζεται ότι υπό προϋποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Δρ Γιώργος Σαρρής: Για πρώτη φορά θεσπίζεται ότι υπό προϋποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

 

Μια σημαντική εξέλιξη για τις παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, σε ιδιωτικά κέντρα, που ως τώρα καλούνταν οι γονείς να καταβάλουν τις αμοιβές γιατρών, ρυθμίστηκε, ώστε να καλύπτεται ασφαλιστικά το συνολικό κόστος της επέμβασης, όπως αναφέρει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ.Μίνα Γκάγκα.

“Πλέον αποζημιώνει ο ΕΟΠΠΥ τα νοσήλια για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά -αναφέρει η υπουργός- τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) αλλά και σε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους του ιδιωτικού τομέα, χωρίς συμμετοχή των ασθενών!

Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με το σύστημα των ΚΕΝ, βάσει του άρθρου 12, παράγραφος ε΄ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.01.2018).

Για μεν τις αμοιβές των γιατρών στις εν λόγω επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καλύπτονται από την μισθοδοσία τους, δεν υπάρχει δηλαδή καμία συμμετοχή του ασθενούς.

Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με το σύστημα των ΚΕΝ, βάσει του άρθρου 12, παράγραφος ε΄ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.01.2018).

Για μεν τις αμοιβές των γιατρών στις εν λόγω επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καλύπτονται από την μισθοδοσία τους, δεν υπάρχει δηλαδή καμία συμμετοχή του ασθενούς.

Στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, οι αμοιβές των ιατρών καλύπτονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ, υπό προϋποθέσεις, όπως σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Δημόσια Νοσοκομεία, κατόπιν έγκρισης από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) και έκδοση απόφασης από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε περίπτωση ανασφάλιστων ασθενών κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 «Περίθαλψη- παροχές ασθένειας σε είδος σε κράτη- μέλη της ΕΕ και λοιπές χώρες” του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.01.2018), γίνονται δεκτές γνωμοδοτήσεις από ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα και από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, για επεμβάσεις στο εξωτερικό, εάν αυτές δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται, πλέον, γνωμοδότηση από δημόσιο φορέα για παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα και για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ειδικότερα, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δεν πληρώνουν καμία συμμετοχή και τα έξοδά τους καλύπτονται πλήρως από τον Ασφαλιστικό τους Φορέα. Οι μικροί νοσηλευόμενοι ασθενείς στο ΩΚΚ δεν πληρώνουν καμία ιατρική αμοιβή, καθώς το ιατρικό προσωπικό αμείβεται από το Νοσοκομείο.

Επίσης, με απόφαση της διοίκησης, τα ανασφάλιστα παιδιά που νοσηλεύονται στο ΩΚΚ, δεν πληρώνουν καμιά συμμετοχή”, καταλήγει η κ. Γκάγκα.

Λύση σ΄ένα χρόνιο πρόβλημα

“Οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν σημαντική εξέλιξη, που λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα, για τις παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά κέντρα, ανακουφίζουν σημαντικά τις οικογένειες καρδιοπαθών παιδιών και για τη λύση αυτή, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αξίζει συγχαρητήρια”, επισημαίνει ο παιδοκαρδιοχειρουργός διευθυντής της Β΄ ΠΚΧ κλινικής στο “Μητέρα” και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, δρ Γιώργος Σαρρής, που εξηγεί περαιτέρω, τι καινούργιο φέρνουν αυτές οι ρυθμίσεις:

“Οι γονείς δεν θα πληρώνουν πλέον συμμετοχή στα νοσήλια για παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά κέντρα! Το μέτρο ενισχύει πολύ σημαντικά την δυνατότητα των γονέων να επιλέξουν που θέλουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του παιδιού τους, διότι μέχρι τώρα, η συμμετοχή των γονέων στα νοσήλεια ανερχόταν συχνά σε πολλές χιλιάδες ευρώ, επιπροσθέτως των ιατρικών αμοιβών που δεν καλύπτονται στις ιδιωτικές κλινικές.

Διευκρινίζεται ότι οι ανασφάλιστοι ασθενείς όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ νοσηλεύνται δωρεάν, χωρίς συμμετοχή τόσο στο Νοσοκομείο Παίδων όσο και στο Ωνάσειο.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ότι υπό προϋποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει και ιατρικές αμοιβές. Ειδικότερα, αν το Δημόσιο ΠΚΧ κέντρο στο Νοσοκομείο Παίδων αδυνατεί να αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό, τότε, μετά από έγκριση του ΑΥΣ, ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει και τις ιατρικές αμοιβές σε ιδιωτικά κέντρα, πέραν των νοσηλίων, τα οποία, όπως αναφέρει η υπουργική ρύθμιση, θα καλύπτονται πλέον πλήρως χωρίς συμμετοχή του ασθενούς στις ιδιωτικές κλινικές.

Έτσι διασφαλίζεται ότι αν η απαραίτητη επέμβαση για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει στο ΠΑΙΔΩΝ, η κάλυψη των ιατρικών αμοιβών δεν θα στέκεται εμπόδιο στην ελεύθερη επιλογή των γονέων”, καταλήγει ο δρ Γιώργος Σαρρής.

Πηγή www.timesnews.gr