Εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου για τη γιορτή της μητέρας

Εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου για τη γιορτή της μητέρας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
<<Η Μάνα αγωνίζεται σε όλη τη ζωη της αρκεί να βλέπει γελαστό για πάντα το παιδί της>>

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΙΣ 7 μμ

Τα παιδιά του Λυκείου Ελληνίδων με τραγούδια και χορούς θα ευχηθούν στις μητέρες των και τίς μάνες του κόσμου