Προμήθεια GPS για τα οχήματα του Δήμου Καρπάθου ύψους 17.780 ευρώ

Προμήθεια GPS για τα οχήματα του Δήμου Καρπάθου ύψους 17.780 ευρώ

Με χρηματοδότηση από ιδίου πόρους ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην προμήθεια συστημάτων GPS για τα οχήματα του ενδεικτικού ύψους 17.780 ευρώ (αρ. αποφ. 1052, 11.11.20).

Πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία ανεξάρτητων δικτύων push-to-talk (PTT). Χρησιμοποιεί το cloud για να επεκτείνει αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία σε smartphone και tablet.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση: “Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη για “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος GPS στα οχήματα του Δήμου Καρπάθου”. Σο συγκεκριμένο σύστημα είναι εύκολο στην αγορά, εύκολο στην ανάπτυξη και εύκολο στη χρήση, ώστε οι ομάδες να μπορούν να αρχίσουν να επικοινωνούν αμέσως, με το πάτημα ενός κουμπιού (Push-To-Talk).