Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού στο Νοσοκομείο Καρπάθου, από την Μαία Μαρία Γιαβάση, Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού στο Νοσοκομείο Καρπάθου, από την Μαία Μαρία Γιαβάση, Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 08 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. έως 12:00 θα λειτουργήσει στο Γ.Ν. Καρπάθου Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού, από την Μαία κα Γιαβάση Μαρία.

Τα μαθήματα Μητρικού Θηλασμού θα λαμβάνουν χώρα μία φορά το μήνα σε ημέρες και ώρες τις οποίες θα ανακοινώσουμε σε επόμενο Δελτίο Τύπου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να προσέρχονται τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα ατομικής προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθυνθείτε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου 2245022228 ή στο 2245022808 κα Γιαβάση Μαρία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ