Ειδική τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Ειδική τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 10η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 163 του ν. 3463/2006. Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

8.4.2023

Καρπαθιακά Νέα