Η ίδρυση του Ε.Μ.Π.Α. το 1946 στα Δωδεκάνησα

Η ίδρυση του Ε.Μ.Π.Α. το 1946 στα Δωδεκάνησα