Ιδρύθηκε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στην Η.Ν. Κάσο!

Ιδρύθηκε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στην Η.Ν. Κάσο!

 

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από την Κάσο. Όλες οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει, έχουν ήδη περάσει από γιατρούς και υπάρχει 20μελη ομάδα που θα απαρτίζει τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό του νησιού.

Ο Δήμαρχος κ.  Μιχ. Ερωτόκριτος έχει ενστερνιστεί τις ανάγκες του νησιού και με πολύ γοργά βήματα έχει προχωρήσει τις διαδικασίες.

Υπάρχει χώρος που στεγάζει την ομάδα και μάλιστα σύντομα περιμένουν και το όχημα, που θα δώσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ενώ από τον Πυρ. Κλιμ. Καρπάθου υπάρχει συνεργασία, σχεδιασμός για εκπαίδευση και αρωγή για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Όπως εξήγησε στα Καρπαθιακά Νέα ο Δήμαρχος της Κάσου κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος, στους εθελοντές συμμετέχουν και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Δήμητρα Νικολέττα  Σοφίλα όπως και οι δύο Αντιδήμαρχοι Δημήτριος Φραγκούλης και ο Γιάννης Νικολάου. «Η εθελοντική ομάδα που σχηματίστηκε πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς που πιθανόν να υπάρξουν ανάγκες. Είτε πρόκειται για φωτιά ή κάποια άλλη φυσική καταστροφή ή όπου χρειάζεται ο τόπος μας. Ο Δήμος μας στέκεται αρωγός και σε αυτή την προσπάθεια. Η σημασία του εθελοντισμού είναι τεράστια και ατομικά αλλά και για το σύνολο. Είναι μια αληθινά σπουδαία κίνηση που γίνεται στην ΗΝ Κάσο».

Η αίτηση για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει εγκριθεί με το έγγραφο υπ’ αριθ. 28839 Φ. 217.1/05-06-2020.

Το Πυροσβεστικό Σώμα από τις αρχές της δεκαετίας 1990 που καθιερώθηκε ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη με το Ν.1951/1991 διαθέτει σήμερα δύο χιλιάδες διακοσίους εξήντα τρεις (2263) Εθελοντές Πυροσβέστες οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των Επαγγελματιών Πυροσβεστών σε Εθελοντικές και Επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α ́ 245), «Με απόφαση του Υπ. Πρ. του Πολίτη μπορούν να ιδρύονται σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια ύστερα από σχετική αίτηση τους προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος».

Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία νέων Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε Νησιά που δεν υφίσταται Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας Α.Π.Σ. καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση του εθελοντισμού και συνεργάζεται με τους οικείους Δήμους για την ίδρυση νέων Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, εφόσον αυτοί υποβάλλουν σχετικό αίτημα ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (μέσω ΠΕ.ΠΥ.Δ- Π.Υ.) και εφόσον εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ίδρυσης, ήτοι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα, απαιτούμενο εξοπλισμό και τον αριθμό 12 εθελοντών πυροσβεστών.

(φωτογραφία Αρχείου)

πηγή Καρπαθιακά Νέα