Ιερά Αγρυπνία Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας πόλεως Καρπάθου

Ιερά Αγρυπνία Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας πόλεως Καρπάθου