ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - Για όσους δίνουν εξετάσεις. Κυριακή 30 Μαϊου 2021 Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - Για όσους δίνουν εξετάσεις. Κυριακή 30 Μαϊου 2021 Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου