Ηλεκτροκίνητα Οχήματα στο Δήμο Καρπάθου

Ηλεκτροκίνητα Οχήματα στο Δήμο Καρπάθου

Στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” στον άξονα προτεραιότητας  “Περιβάλλον”, ο Δήμος Καρπάθου  θα προμηθευτεί :

– Δέκα (10) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα  /Μηχανήματα

-Δέκα (10) Σταθμούς  Φόρτισης , οι οποίοι θα είναι κατάλληλα  διαστασιολογημένοι  και χωροθετημένοι για τη σωστή λειτουργία των άνω προτεινόμενων Ηλεκτροκίνητων οχημάτων /Μηχανημάτων. H  δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό: 1.470.218,40   Ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Οι  συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας  Η  μειωμένη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και  κυρίως η μείωση της ηχορύπανσης είναι τα κύρια  πλεονεκτήματα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε σχέση με τα συμβατικά. Λόγοι για τους οποίους ο Δήμος Καρπάθου κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες  να εισέλθει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενενες υπηρεσίες στους δημότες του. 

 Προθεσμία  παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Καρπάθου ( κος Κρέτσης Σπυρίδων, 22453-60144).

 Κάρπαθος, 07/11/2023

 

  Ο  Δήμαρχος Καρπάθου   

  Ιωάννης    Θεμ.    Νισύριος

7.11.2023

Καρπαθιακά Νέα