24 Ιανουαρίου 1976 - "Ηλεκτροδότησις Ολύμπου" εφ. Καρπαθιακή Ηχώ

24 Ιανουαρίου 1976 - "Ηλεκτροδότησις Ολύμπου" εφ. Καρπαθιακή Ηχώ

φωτογραφία Γιάννης Χατζηβασίλης, 24.1.2022