Ημερίδα Καρπαθιακά Νέα - Ο Γιώργος Βασιλαράκης παρουσιάζει τις απόψεις του για το μέλλον της Καρπάθου

Ημερίδα Καρπαθιακά Νέα - Ο Γιώργος Βασιλαράκης παρουσιάζει τις απόψεις του για το μέλλον της Καρπάθου

θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απηυθύναν να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση. είναι μεγάλη μου χαρά και με τιμάει ιδιαιτέρως να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας.

Προσωπικά θα ήθελα να εστιάσω την ομιλία μου σε δυο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την κοινωνία του μέλλοντος και το πως αυτή θα διαμορφωθεί μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο στερέωμα αλλά και για τις μεγάλες προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουμε και ο δεύτερος αφορά το τρόπο με το οποίο, οι πολίτες αυτού του τόπου θα διαχειριστούν τα παραπάνω μέσα από την ενασχόληση με τα κοινά ή την εμπλοκή με τους θεσμούς.

Ήδη σήμερα μέσα από την ακρίβεια που βιώνουμε, με αβέβαιες τις διεθνείς σχέσεις και με τη πεποίθηση ότι με το πέρασμα του χρόνου οι διακρατικές συμφωνίες και συμμαχίες θα γίνονται ολοένα και πιο επισφαλείς, όλα τα κοινωνικά σύνολα αναζητούν την ενεργειακή επάρκεια , την ασφάλεια διαχείρισης πόρων και πρώτων υλών καθώς και τη μείωση της περιβαλλοντικής απειλής.

Φαινόμενα που σήμερα είναι εμφανή και οι συνέπειες τους  παράγοντας που επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο του κοινωνικού συνόλου.  Η ευημερία μιας κοινωνίας θα εξαρτάται από τα παραπάνω δεδομένα και το τρόπο που ένα αυτόνομο σύστημα, ένας τόπος, ένα νησί θα τα αντιμετωπίσει. ένα περιβαλλοντικά ευσταθές και βιώσιμο μοντέλο θα αναπτύξει παράλληλα υποδομές που σήμερα είναι το ζητούμενο υπό το πρίσμα μιας νέας τεχνοτροπίας.

Για παράδειγμα είναι συχνό φαινόμενο να αναφερόμαστε σε δίκτυα υποδομής όπως φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση κλπ. Σε ένα όχι και τόσο μακρινό ορίζοντα η δημιουργία τέτοιων δικτυών όπως σήμερα τα γνωρίζουμε δεν θα είναι δυνατή καθώς οι πηγές εκμετάλλευσης της ενέργειας και των υδάτων αντίστοιχα, δεν είναι πια δεδομένες. Η μετάβαση σε μια πράσινη μηδενικού αποτυπώματος επιλογή διαχείρισης, με σεβασμό στον άνθρωπο και την επαγγελματική δραστηριότητα θα προσδώσει νέες επιλογές πραγματοποίησης των παραπάνω στόχων.

Η στροφή για παράδειγμα στην κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει μια ενδεδειγμένη λύση στην διαχείριση αποβλήτων – απορριμμάτων , όπως σήμερα δεν την γνωρίζουμε.

Σας θυμίζω σε αυτό το σημείο πως η Χάλκη με το Φωτοβολταικό  της πάρκο αύξησε το βαθμό ενεργειακής αυτονομίας της , και σαν δεύτερο παράδειγμα μπορώ να αναφέρω τη Τήλο, όπου με μια νέας μορφής επεξεργασίας  αποβλήτων προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων της. Όλα αυτά τα παραδείγματα αποτελούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα πάντα με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που σήμερα εφαρμόζονται. Απαιτούν ταυτόχρονα μεγάλο βαθμό παρακολούθησης από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεχή προσπάθεια για λειτουργική συντήρηση και αναβάθμιση υπηρεσιών στα πρότυπα που επιτάσσουν οι ανάγκες της εποχής.

Τα παραπάνω παραδείγματα έχουν προσδώσει ταυτότητα σε μικρά νησιά που δεν έχουν τη δυναμική και τις προοπτικές της Καρπάθου. τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα βελτιώσουν  το επίπεδο υπηρεσιών ώστε να στηριχθεί ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας μας που είναι ο τουρισμός.

Κατά την άποψη μου λοιπόν, υπάρχουν δυο ζητούμενα σε αυτό το μεταίχμιο στο οποίο βρισκόμαστε. Αφενός η στρατηγική χωροθέτηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου εναρμονισμένο με τις ανάγκες της εποχής και αφετέρου η επιμόρφωση των φορέων και των δομών του συστήματος με σκοπό να υπηρετήσουν το αναπτυξιακό σχέδιο αυτό με συνέχεια επιμέλεια και προσήλωση. Όσο και αν οι προσωπικές πολίτικες διαφέρουν ανάλογα με τους ασκούντες τη διοίκηση ο σεβασμός στον τόπο απαιτεί ευθύνη στη λήψη αποφάσεων ώστε να μην παρεκκλίνουμε των βασικών μας κατευθύνσεων.

Θεωρώ ότι η γενιά μου σήμερα καλείται να ανταπεξέλθει σε όλα τα παραπάνω, καθώς αποτελεί το δυναμικό που αργά ή γρήγορα θα αναλάβει τις τύχες του τόπου αυτό και θα λογοδοτήσει στο μέλλον για τις επιλογές της. με σεβασμό στην παρούσα κατάσταση και στην υφιστάμενη ισορροπία του νησιού θεωρώ ότι οι δυνατότητες των νέων της Καρπάθου μέσα από τις γνώσεις και τις ψηφιακές δεξιότητες τους αποτελούν εφόδια σε ένα συνεχή πόλεμο εξέλιξης.

Παράλληλα πρέπει να ωριμάσουν οι έννοιες της ενότητας  στη συνεργασία , η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων , η ιεράρχηση  των αναγκών , και η αξιολόγηση ως εργαλεία για την εφαρμογή αποδοτικών και γρήγορων λύσεων.

Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι να γαλουχηθεί μια κοινωνία σύγχρονη με πίστη στην ανάπτυξη και το σχέδιο της με πολιτικό πολιτισμό και με κοινωνική ευθύνη.

Θεωρώ κλείνοντας ότι η γενιά μου  μπορεί να υπηρετήσει τους αναφερομένους συσχετισμούς και  έχει πλέον θέση στις εξελίξεις γι αυτό πρέπει να αναζητήσει το ζωτικό χώρο μέσα στην καθημερινότητα  όπου θα αναπτύξει τις αρετές της, θα θέσει τις προτεραιότητες της επιδιώκοντας πάντα την γνώση του παρελθόντος και τη σωστή καθοδήγηση μέσα από τη συνεργασία με τη παλαιότερη και πιο έμπειρη φουρνιά.

Γιώργος Εμμ. Βασιλαράκης