Πέρασε η επέκταση φωτισμού στο Πέι, μειοψήφισε ο Μανώλης Τσέρκης

Πέρασε η επέκταση φωτισμού στο Πέι, μειοψήφισε ο Μανώλης Τσέρκης

Κατά τη χθεσινή Συνεδρίαση, 23 Ιουνίου 2022, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου συζητήθηκε και πέρασε με πλειοψηφία το θέμα της Επέκτασης Δημοτικού φωτισμού ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Το κόστος της επέκτασης ανέρχεται σε 53.429,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα το χρεωθεί ο Δήμος Καρπάθου.

Για το θέμα μειοψήφισε ο κ. Μ. Τσέρκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτηση του είπε ότι υπάρχει κανονιστική απόφαση του 2003, η οποία αναφέρει ότι εκτός την συμμετοχή του Δήμου συμμετέχουν οικονομικά και οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι. Τέλος τόνισε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί οικισμό της κοινότητας Ολύμπου!

Σύμφωνα με στοιχεία σε αντίστοιχη περίπτωση, στην οποία η κοινότητα Πηγαδίων πρότεινε επέκταση του δημοτικού φωτισμού μέχρι τον βιολογικό (εκεί υπάρχουν 2 σπίτια) η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση και εφάρμοσε την κανονιστική απόφαση 109/2003 του Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με την οποία ο δήμος συμμετέχει με το ανώτατο ποσό των 5.869,41 ευρώ  και το υπόλοιπο κόστος της επέκτασης βαραίνει τον ιδιώτη. Το ίδιο σκεπτικό εφαρμόστηκε στο αίτημα δημότη για επέκταση Δ/Φ για τον Αφιάρτη.

Με πιο σκεπτικό στην περιοχή Πει αναλαμβάνει όλο το κόστος ο Δήμος της Καρπάθου;

Με πια λοιπόν κριτήρια αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μια ενδεχόμενη επέκταση φωτισμού;  

Δεν πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολίτης, που ζει στην Κάρπαθο, τις διαδικασίες οι οποίες θα έπρεπε να είναι για όλους κοινές;  Μήπως αυτός το σκεπτικό αφήνει περιθώρια για καταγγελίες από τους δημότες της Καρπάθου;

Ο Δήμος Καρπάθου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4465/01-07-2020 έγγραφό του απευθύνθηκε στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για να μας ενημερώσει για το κόστος ¨ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ¨

Ο ΔΕΔΔΗΕ με το υπ’ αριθμ. 2927/19-05-22 έγγραφό του μας γνωρίζει ότι το κόστος της
αιτούμενης επεκτασης ανέρχεται στο ποσό των 53.429,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Με το ίδιο έγγραφό του ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε μας γνωρίζει ότι το ανωτέρω ποσό πρέπει να
προκαταβληθεί εντός 2 μηνών.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2020 υπάρχει πίστωση 160.000,00 στον ΚΑ
20.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση – Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού Δήμου κλπ».
Προκειμένου να εκδοθούν εντάλματα προπληρωμής με την υπ’ αρίθμ. 48/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίσθηκε ο παραπάνω Κ.Α. ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
Η διαδικασία ενταλμάτων προπληρωμής επ’ ονόματι μονίμων υπαλλήλων, προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ (17-5/15-6-69) περί Οικονομικής Διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, η δε έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού καθώς θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
Μετά από τα παραπάνω και επειδή η επέκταση αυτή του δικτύου εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον και επιτελεί κοινωφελείς σκοπούς, εισηγούμαστε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019:
– την έγκριση για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
– Την ειδίκευση κατανομής πίστωσης 53.429,83 ευρώ για ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στον Κ.Α. 20.7325.0001.
Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλει ο Δήμος Καρπάθου.
Επί του θέματος τοποθετήθηκε αρχικά ο κ. Εμμανουήλ Τσέρκης, ο οποίος ανέφερε ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού επιφέρουν ανάπτυξη.
Ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί οικισμό της Κοινότητας Ολύμπου. Έθεσε επίσης ερωτήματα για το αν υπάρχει απόφαση της Κοινότητας Ολύμπου επί του θέματος, εάν έγιναν αιτήσεις των κατοίκων της περιοχής, πόσες οικίες εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επέκταση και γιατί δεν συνέβαλλαν οικονομικά και οι δημότες της περιοχής, όπως έγινε στην προηγούμενη απόφαση. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει κανονιστική απόφαση του 2003, η οποία αναφέρει ότι εκτός την συμμετοχή του Δήμου συμμετέχουν οικονομικά και οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι. Τέλος ανέφερε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια τοποθετήθηκε ο κ. Εμμανουήλ Παραγυιός, ο οποίος ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχει απόφαση της Κοινότητας Ολύμπου και ότι εξυπηρετεί πολλές κατοικίες και κτίρια.
Έπειτα τοποθετήθηκε ο κ. Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης, ο οποίος ανέφερε ότι το αίτημα της Κοινότητας πρέπει να εκτελεστεί και ότι είναι επιτακτική ανάγκη.
Τέλος τοποθετήθηκε ο κ. Νικόλαος Νταής, ο οποίος ανέφερε ότι κάθε έργο είναι καλό και ότι επί του θέματος έχουν γίνει οκτώ αιτήσεις.