Η εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα της μελέτης οχληρών φορτίων. Ομόφωνα για την περιοχή του... Βρόντη τα Οχληρά φορτία!

Η εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα της μελέτης οχληρών φορτίων. Ομόφωνα για την περιοχή του... Βρόντη τα Οχληρά φορτία!

Η εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα της μελέτης οχληρών φορτίων .

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2017 υπήρχε η υποχρέωση να ανατεθεί μελέτη για την δημιουργία λιμένα οχληρων και επικίνδυνων φορτίων με μία από τις εναλλακτικές την περιοχή του Βρόντη .

Βάσει αυτής της απόφασης ανατέθηκε η μελέτη , ως είχαμε υποχρέωση , από απόφαση προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου .

Κατά το στάδιο της προμελέτης ο μελετητής μας υπέδειξε ως καλύτερη θέση , σύμφωνα με τους δείκτες που αναφέρει , την περιοχή στην Αγία Κάρα .

Σε διαβούλευση με την εκκλησιαστική επιτροπή της Μητρόπολης Απερίου κι επειδή η Μητρόπολη Απερίου είναι μέγας δωρητής του νησιού αφού μεταξύ πολλών άλλων παραχωρήθηκε δωρεάν από αυτήν η έκταση κατασκευής του Νοσοκομείου συμφωνήσαμε σε σύσκεψη η οποία έλαβε χώρα στο γραφείο του Δημάρχου να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της στην περίπτωση που η χωροθέτηση του λιμένα αυτού εφάπτεται στην ιδιοκτησία της .

Επίσης , κατόπιν τούτου υποχρεώσαμε τον μελετητή να εκπονήσει εναλλακτική μελέτη για την περιοχή Βρόντης .

Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής , εισηγούμαι την παραλαβή της μελέτης για την κατασκευή οχληρων κι επικίνδυνων φορτίων στην περιοχή Βρόντη .

Θέλω να σημειωθεί στα πρακτικά ότι αυτοβούλως η Δημοτική Αρχή απορρίπτει την λύση στην περιοχή Αγία Κάρα στα πλαίσια του σεβασμού που επιδεικνύει σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμούς όπως η Μητρόπολη Απερίου λόγω του τεράστιας προσφοράς της στον τόπο .

Σε καμία περίπτωση δεν έχει ισχύ εξώδικο το οποίο στάλθηκε, καθώς τα μελετούμενα λιμενικά έργα δεν βρίσκονται εντός οποιασδήποτε περιουσίας αλλά σε χώρο αιγιαλού και παραλίας .

Ψηφίστηκε ομόφωνα

25.11.2022

Καρπαθιακά Νέα