Ιανουάριος 1971. Τα θέματα της Καρπάθου από τον Μιχ. Ηλ. Σταματιάδη στην "Καρπαθιακή Ηχώ"

Ιανουάριος 1971. Τα θέματα της Καρπάθου από τον Μιχ. Ηλ. Σταματιάδη στην "Καρπαθιακή Ηχώ"

φωτογραφία Μίμης Πανάρετος

2.1.2023

Καρπαθιακά Νέα