Κάλαντα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Ποτίδαιον"! (Πέμπτη 14.12.2023)

Κάλαντα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Ποτίδαιον"! (Πέμπτη 14.12.2023)