Κάλεσμα για την προστασία και την ανάδειξη των αιωνόβιων ελαιόδεντρων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κάλεσμα για την προστασία και την ανάδειξη των αιωνόβιων ελαιόδεντρων από την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι , ξεκινά η υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη και προστασία των αιωνόβιων ελαιόδεντρων στο Νότιο Αιγαίο .
Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση, παρέχοντας στοιχεία για τα εν δυνάμει επιλέξιμα αιωνόβια ελαιόδεντρα που κατέχουν, προκειμένου η Περιφέρεια να προβεί καταρχήν στην καταγραφή τους και στην επιστημονική εξέταση της ηλικίας τους.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση μπορούν να καταθέσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι ελαιόδεντρων, καθώς και οι Δήμοι και κάθε Δημόσιος Φορέας εφόσον σε περιοχές αρμοδιότητας τους έχουν επισημανθεί σε δημοτικό ή δημόσιο χώρο αιωνόβια ελαιόδεντρα.
Η παρούσα φάση των ενεργειών δεν εμπεριέχει καμία είδους δέσμευση για τους ενδιαφερόμενους στις μετέπειτα διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αλλά αποτελεί μια αρχική διερεύνηση τόσο για τον αριθμό αιωνόβιων ελαιόδεντρων και των περιοχών όσο και για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους δράσεις.

Η δήλωση των ελαιόδεντρων μπορεί να γίνει προφορικά μέχρι 30 Ιουνίου 2021 , για το Νομό Δωδεκανήσου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στη Ρόδο (στα τηλέφωνα 22413 64919 και 22413 64915 ) και για το Νομό Κυκλάδων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (στα τηλέφωνα 22810 98833 και 2281098828).»

Το Γραφείο Τύπου