Κάλεσμα συλλογής τροφίμων για τη στήριξη της Ουκρανίας από την Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καρπάθου

Κάλεσμα συλλογής τροφίμων για τη στήριξη της Ουκρανίας από την Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καρπάθου