Νίκος Κανάκης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  Με μια ακόμη απευθείας ανάθεση

Νίκος Κανάκης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ   Με μια ακόμη απευθείας ανάθεση

    Με  έκτακτη  και πάλι δια περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου    αποφασίσθηκενα συνεχιστεί   η διαδικασία για απευθείας  ανάθεση   σε ιδιώτη της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων  (ΑΣΑ)  της ΔΕ  Καρπάθου.για τρείς μήνες  με χρήση δυο απορριμματοφόρων      έναντι    148.762,80   €  ,

Υπενθυμίζεται πως η  ανάθεσης της αποκομιδής σε ιδιώτη είχε επιχειρηθεί και  το περασμένο καλοκαίρι  με κόστος 768.000 ευρώ το χρόνο.  Λέγεται  μάλιστα πως το θέμα αυτό  αυτό ήταν  μια από τις αιτίες  διαφωνίας μελών της  Νέας Πνοής με τον Δήμαρχο .

Τότε   είχαν διαφωνήσει   και οι  άλλες δυο δημοτικές  παρατάξεις  γεγονός που ανάγκασε τον Δήμαρχο να ανακαλέσει τον   σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει  τον περασμένο Αύγουστο.

Τώρα συμφώνησαν  με την δικαιολογία πως  θα γίνει για ένα μόνο τρίμηνο.

 Περιμέναμε  πως  στο  χρόνο που μεσολάβησε  οι διοικούντες τον Δήμο   θα είχαν   φροντίσει   για την    προετοιμασία  και ενίσχυση της Υπηρεσίας, από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να  μπορούν να καλυφθούν χωρίς προβλήματα   οι ανάγκες  την περίοδο του καλοκαιριού  που  είναι αυξημένες .    Να επισπεύσουν την διαδικασία για την προμήθεια   του  απορριμματοφόρου που είχε εγκριθεί από το 2019   μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ,   να φροντίσουν   για την επισκευή των  δυο  μεγάλων απορριμματοφόρων  16 κ.μ. που βρίσκονται σε ακινησία    και να  προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειας για πρόσληψη  του απαραίτητου εποχιακού προσωπικού, που με καθυστέρηση τώρα προσλαμβάνουν.

Αντί αυτών   από τον χειμώνα μεθόδευαν την ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιώτη απαξιώνοντας την υπηρεσία και το προσωπικό της όπως  αποδεικνύεται  από την εγγραφή στον προϋπολογισμό του  2022 πιστώσεων 150.000 ευρω για την  αποκομιδή των ΑΣΑ της Δ.Ε. Καρπάθου, 150.000 για την αποκομιδή των ΑΣΑ της ΔΕ Ολύμπο , 125.000 ευρώ για το πλύσιμο των Καδων ΔΕ Καρπαθου και 125.000 για το πλύσιμο των κάδων της ΔΕ Ολύμπου.

 Καμιά ενέργεια για την επισκευή των απορριμματοφόρων ή την  έγκαιρη ενίσχυση του προσωπικού.

 Τώρα  επικαλούνται ως έκτακτες συνθήκες, τον  κορονοϊό και τον κίνδυνο πυρκαγιάς    για να δικαιολογήσουν την ανάθεση  του έργου  σε ιδιώτη χωρίς διαγωνισμό  με το υπερβολικά υψηλό   μίσθωμα   των 148.768,80 € για τρείς μήνες.

    Δεν έχει δημοσιευθεί η μελέτη   για να δούμε πως  υπολογίσθηκε το κόστος αποκομιδής των ΑΣΑ της ΔΕ Καρπαθου  με δυό απορριμματοφόρα  για ένα τρίμηνο με ακρίβεια λεπτών(!) ,

  Με βαση όμως  παρόμοιες συμβάσεις άλλων δήμων, το κόστος  κρινεται  υπερβολικό . [i]  ΔΑλλος Δήμος ανέθεσε την αποκομιδή των απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας   με οκτω τοπικές κοινότητες   και 5500 κατοίκους, (όσο δηλαδή και η ΔΕ Καρπαθου ), για διάστημα πέντε (5) μηνών έναντι 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 10,000 τον μήνα)  με υποχρέωση του αναδόχου  εκτός της τακτικής αποκομιδής  τρείς φορές την εβδομδςα από τις μικρες κοινότητες  και πεντε φορές από την έδρα της ΔΕ που έχει πληθυσμό  όσους και τα Πηγαδια, να φροντίζει και για το πλύσιμο των κάδων μια φορά το μήνα. 

 Ο δήμος Καρπαθου είναι ετοιμος να πληρώσει πεντε φορές περισσότερα χωρίς πλύσιμο των κάδων.

Από άλλες συμβάσεις προκύπτει πως το  ημερήσιο μίσθωμα απορριμματοφόρου 16 κμ   με το προσωπικό του ανέρχεται  σε 400 ευρώ  περίπου  και   η μίσθωση απορριμματοφόρου χωρίς προσωπικό  σε 100-110 ευρώ ανά ημέρα ,  Αλλος Δήμος συνήψε  τρίμηνη   σύμβαση για αποκομιδή  των ΑΣΑ  απομακρυσμένης ορεινής Δημότικής Ενότητας   και την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων  με   διάθεση ενός οδηγού και τεσσάρων εργατών καθαριότητας  με την χρήση απορριμματοφόρου του Δήμου , έναντι μόλις  19.000  ευρώ( 6.300 ευρώ τον μήνα)..  Αυτή την    πρακτική  και οικονομική λύση είχε εφαρμόσει και η Κοινότητα Ολύμπου την διετία 2005-2006  με κόστος  μόλις 1200 ευρώ το μήνα για την συλλογή των ΑΣΑ μέσα από τον οικισμό της Ούμπου  και μεταφορά τους στο  ΧΑΔΑ  που βρισκόταν  σε απόσταση  18 χλμ. .

 Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αποκομιδή  των ΑΣΑ της ΔΕ Καρπαθου  μπορεί να γίνει με δυό απορριμματοφόρα . Ο Δήμος διαθέτει  σε ενέργεια 3 απορριμματοφόρα, 7 οδηγούς και 23 εργάτες.   Θα μπορούσε  κατά συνέπεια   να αναθέσει σε ιδιώτη το έργο της αποκομιδής  των απορριμμάτων  της Βορείου Καρπαθου  με την χρήση του μικρού απορριμματοφόρου πληρώνοντας  μόνο το κόστος  του προσωπικού   και  με τα    άλλα δυό απορριμματοφόρα  να προβαίνει στην αποκομιδή των ΑΣΑ της νότια Καρπάθου  σε  καθημερινή βάση . Εν  ανάγκη θα μπορούσε  να μισθωθεί ένα ακόμη απορριμματοφόρο   με το προσωπικό του από ιδιώτη.

Η  ανάθεσή  της αποκομιδής  των ΑΣΑ της ΔΕ Καρπαθου τον Αύγουστο  για τρείς μήνες  με μίσθωση δύο  απορριμματοφόρων  με τόσο υψηλό μίσθωμα και  ο παροπλισμός  των λειτουργούντων  απορριμματοφόρων  του δήμου, την ώρα που προσλαμβανεται εποχικό προσωπικό   προκαλεί εύλογα   ερωτηματικά    για την σκοπιμότητα της απόφασης  της οικονομικής Επιτροπής.

 Σχετικό το σχόλιο   μας στο [i]http://protaikarpathos.blogspot.com/ 16 Ιουνιου 2021