«ΠΑΡΑΠΟΙΕΙΤΑΙ Η  ΑΛΗΘΕΙΑ» από τον Δήμαρχο Καρπάθου, γράφει ο Νίκος Κανάκης

«ΠΑΡΑΠΟΙΕΙΤΑΙ Η  ΑΛΗΘΕΙΑ» από τον Δήμαρχο Καρπάθου, γράφει ο Νίκος Κανάκης

«  ΠΑΡΑΠΟΙΕΙΤΑΙ Η  ΑΛΗΘΕΙΑ » από τον Δήμαρχο Καρπάθου του Νίκου Κανάκη

Ο Δήμαρχος Καρπάθου  αντί να ερευνήσει  για ποιο λόγο η αντικατάσταση του χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου της Καρπάθου κοστολογείται με  54.6€/τμ έναντι 12,42 €/τμ του Ηρακλείου με δήλωση του με τον τίτλο « ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΕΣ» προσπαθεί να δικαιολογήσει και πάλι τα αδικαιολόγητα.

Aντί να  ζητήσει συγνώμη για τους απαράδεκτους  χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί στις ανακοινώσεις του προκαλεί λέγοντας  πως το βιογραφικό μου δείχνει ότι δεν έχω γνώσεις για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.  Θα μπορούσα  να του απαντήσω ότι προφανώς κρίνει εξ ιδίων, αλλά δεν θα το κάνω.   Θα περιορισθώ να  του επισημάνω ότι ο κατ’ αυτόν «αδαής» κατά το διάστημα  των τεσσάρων χρόνων που χρημάτισε πρόεδρος της Ολύμπου,  μιας κοινότητας χωρίς τεχνική Υπηρεσία και επιστημονικό προσωπικό  δεν προσέλαβε ούτε  χρησιμοποίησε  τεχνικούς συμβούλους  και επιστημονικούς συνεργάτες, ούτε πλήρωσε  τρίτους για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είχε την ικανότητα να διαβάζει  ο ίδιος τις μελέτες, να τρέχει τις διαδικασίες για την  ωρίμανσή τους  και να συντάσσει ο ίδιος  τα τεχνικά δελτία  για  την ένταξη των έργων στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, υπηρεσίες για τις οποίες σήμερα ο Δήμος πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε τρίτους.

Θα αντιπαρέλθω τους χαρακτηρισμούς και τις αξιολογικές κρίσεις, που μάλλον χαρακτηρίζουν τον συντάκτη της δήλωσης,  και απλώς θα συμβούλευα καλόπιστα τον Δήμαρχο να προσέχει τι υπογράφει για να μην εκτίθεται και για θέματα, που δεν γνωρίζει  ο ίδιος καλά, να ακολουθεί την συμβουλή των σοφών προγόνων μας,  «κρείττον το σιγάν».

Θα αναφερθώ  μόνο στο θέμα του σταδίου αναδεικνύοντας  έγγραφα στοιχεία  που ενισχύουν την άποψή πως ο «άγνωστος» μελετητής στόχο είχε την απορρόφηση των 600.000 ευρώ και όχι  βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων χρήσιμων για την Κάρπαθο .

Να σημειωθεί εν προκειμένω ότι στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής 215/2020 ( ΑΔΑ:ΨΘ9ΥΩΕ)-ΥΛΔ), με την οποία εγκρίθηκε η  προκήρυξη του διαγωνισμού, αναφέρεται  ότι την μελέτη  την έχει συντάξει το «τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής» του Δήμου που εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει γνώση του αντικειμένου, ενώ το τεχνικό δελτίο που υποβλήθηκε  στο Υπουργείο φέρεται να έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς  όμως να φαίνεται  το όνομα του συντάκτη.

Καλό θα ήταν λοιπόν να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο γιανα μάθουμε και μείς  ποιος  ήταν ο πραγματικός συντάκτης της τεχνικής έκθεσης  και ποιος βρίσκεται πίσω από το «project» του σταδίου αντί να εκτίθεται υπερασπίζοντάς το  με αβάσιμα και παραπλανητικά επιχειρήματα .

Ισχυρίζεται ότι οι «δαπάνες προμήθειας της άμμου και του αποστραγγιστικού δικτύου (που λανθασμένα αποκαλείτε αποστραγγιστικό πλέγμα) υπάρχουν ακριβώς για να καταστήσουν το γήπεδο σύμφωνο με τις διεθνής και Εθνικές προδιαγραφές τυποποίησης»  και ότι η  ανακατασκευή του χλοοτάπητα του  γηπέδου του Ηρακλείου  « δεν αποτελούσε μια εκ βάθρων ανακατασκευή αλλά μια απλή βελτίωση της κάλυψης του γηπέδου με φυσικό χορτάρι»

Παρότι παραδέχεται  ότι «το αποστραγγιστικό πλέγμα δεν προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ  και δεν χρησιμοποιείται πουθενά διεθνώς» , για να δικαιολογήσει την προμήθειά του,  το βαπτίζει  «δίκτυο αποστράγγισης».

Τον διαψεύδει όμως η τεχνική έκθεση  που υπέβαλε στο Υπουργείο , απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε στο τέλος του παρόντος,  όπου στην πρώτη σελίδα  αναφέρεται επί λέξει σε:

«Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικού πλέγματος, με δύο γεωυφάσματα πάνω από τα σκύρα σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου….».

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο άρθρο 4 του τιμολογίου της μελετης, όπου καθορίζονται οι προδιαγραφές και περιγράφεται ως «πλέγμα πολυαιθυλενίου». Αυτό  το πλέγμα βαπτίζεται αποστραγγιστικό δίκτυο για να δικαιολογηθεί η προμήθειά του που θα κοστίσει 107.000 ευρώ   Το αποστραγγιστικό  δίκτυο είναι άλλο πράγμα. Αποτελείται από σωλήνες που είναι τοποθετημένοι κάτω από τα σκύρα

Αν διάβαζε τις τεχνικές εκθέσεις και τους προϋπολογισμούς των  μελετών Ηρακλείου και Καρπάθου , που είχαμε επισυνάψει στην επιστολή μας , θα διαπίστωνε ότι οι προβλεπόμενες εργασίες  για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα  του γηπέδου του Ηροδότου είναι περισσότερες από αυτές της αντικατάστασης του χλοοτάπητα του σταδίου της Καρπάθου και ότι το υβρίδιο του χλοοτάπητα είναι  του ίδιου είδους (cynodont dactylon)   και για τα δυο έργα .

Θα μπορούσε ακόμη να ζητήσει από τον τεχνικό σύμβουλο  που έχει προσλάβει στο Δήμο να μελετήσει τις εθνικές προδιαγραφές, (ΕΛΟΤ 1501-10-05-02-03:2009) για την κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδων.  Θα διαπίστωνε πως το εδαφικό υπόστρωμα για  την εξ υπαρχής  τοποθέτηση χλοοτάπητα σε γήπεδο  προβλέπεται να έχει πάχος 25 εκατοστά με περιεκτικότητα σε άμμο 55%  και όχι 85% όπως αναγράφεται στην μελέτη της Καρπάθου. Με βάση λοιπόν τις προδιαγραφές για το στάδιο της ΚΑΡΠΑΘΟΥ θα χρειαζόταν μάξιμουμ  1.100 κμ άμμου για  την εκ βάθρων κατασκευή νέου υποστρώματος   αντί των 2.800 που προβλέπονται στην μελέτη  (ξίας 180.000 ευρω!!!) για εμπλουτισμό του υπάρχοντος. Το σωστό βέβαια θα ήταν να  έχει προηγηθεί ανάλυση του εδαφικού υποστρώματος για να καθορισθεί η ποσότητα του άμμου που χρειάζεται, όπως προβλέπεται στην μελέτη  του Δήμου  Ηρακλείου  που  προεκτιμά την αναγκαία ποσότητα άμμου σε 270 κμ  ( 7.000 ευρώ)  και καθορίζει  ότι: «Πριν την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει ανάλυση στο υφιστάμενο εδαφικό υπόστρωμα και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα καθοριστούν οι αναγκαίες ποσότητες των βελτιωτικών εδάφους (τύρφη, περλίτης, άμμος)» .

Ισχυρίζεται ότι «η προσθήκη υβριδικού χλοοτάπητα δεν αποτελεί αλλαγή φυσικού αντικειμένου διότι πολύ απλά είναι μια νέα τεχνολογία αιχμής που αφορά τον φυσικό χλοοτάπητα και μόνο», ενώ η αλήθεια είναι ότι  η προσθήκη αφορά  προμήθεια συνθετικού υβριδικού χλοοτάπητα και όχι φυσικό.

Σε άλλο σημείο  της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ο υβριδικός χλοοτάπητας επιφάνειας 1.350 τμ θα τοποθετηθεί σε σημεία του γηπέδου που καταπονούνται μηχανικά !!!. Αν αυτό ήταν αληθές  τότε θα έπρεπε να  έχει μειωθεί ανάλογα, κατά 1350 τμ., η ποσότητα του φυσικού χορτοτάπητα.

Προσπαθεί  τέλος άστοχα να δικαιολογήσει το υπερβολικό κόστος  επικαλούμενος  τους προϋπολογισμούς  «ανάλογων παρεμβάσεων»  άλλων δήμων χωρίς να αναφέρει τις εργασίες που περιλαμβάνει η κάθε μελέτη.  Μια από αυτές  που επικαλείται είναι η «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης», προϋπολογισμού 399.909,97 ευρώ με ΦΠΑ.  Προφανώς όμως ο συντάκτης της δήλωσης του Δημάρχου δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις εργασίες που περιλάμβανε το έργο, εκθέτοντας έτσι και πάλι τον Δήμαρχο.  Στην σχετική ανάρτηση του δήμου Βουλιαγμένης διαβάζουμε: «Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει: αποξήλωση του υπάρχοντος χλοοτάπητα, προμήθεια και τοποθέτηση νέου, διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού, κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου και περιμετρικού καναλιού απορροής ομβρίων, κατασκευή εκ νέου δευτερεύοντος και τριτεύοντος συστήματος άρδευσης, εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου και υπέργειων δεξαμενών, αποκατάσταση του στίβου περιμετρικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου καθώς και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης».

Με άλλα λόγια στο γήπεδο της Βουλιαγμένης με 400.000  ευρώ εκτελέσθηκαν  πολλές  επι πλέον βελτιώσεις  ( αποκατάσταση του στίβου, κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου και περιμετρικού καναλιού απορροής κλπ)  ενώ  για το στάδιο της Καρπάθου  προβλέπεται να διατεθούν 465.000 ευρώ μόνο για τις εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα.

Αποδεικνύεται έτσι  από τα παραπάνω  ότι με την δήλωσή του δημάρχου αντί να δοθούν σαφείς εξηγήσεις για το θέμα, παραποιείται βάναυσα η πραγματικότητα και η αλήθεια .

 

Υποναύαρχος ΛΣ(εα) Ν. Κανάκης

_________________

ΥΓ

Κατά τον νόμο ο Δήμος  διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο που είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Περιμένουμε  λοιπόν από τους Δημοτικούς Συμβούλους  να φέρουν το θέμα, όπως έχουν δικαίωμα και υποχρέωση στο Δημοτικό Συμβούλιο  και να ζητήσουν από  τον δήμαρχο να   εξηγήσει ΔΗΜΟΣΙΑ από ποιόν και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η αντικατάσταση του χλοοτάπητα του γηπέδου που δεν χρησιμοποιείται  χωρίς  την αποκατάσταση  του ταρτάν του στίβου , ποιος είναι ο πραγματικός συντάκτης της  μελέτης και γιατί επιμένει στην  υλοποίηση της παρόλο που αποδεικνύεται πως  η αντικατάσταση του χλοοτάπητα θα μπορούσε να εκτελεσθεί με μικρότερη δαπάνη και έτσι να εκτελεσθούν και άλλες βελτιώσεις στο στάδιο ή σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις των  Πηγαδίων.

____________

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

….

Στο γήπεδο Ηροδότου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού θα εγκατασταθεί έτοιμος χλοοτάπητας πιστοποιημένο υβρίδιο του είδους Cynodon dactylon που θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ελάχιστες υδατικές ανάγκες, μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, γρήγορη ανάκαμψη μετά από φθορά, ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες, ανάπτυξη από Απρίλιο έως και Νοέμβριο- Η αποδοχή του υβριδίου θα γίνει από την επίβλεψη, βάση της μελέτης.

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης θα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα είναι σύμφωνες με τις διεθνής πρακτικές για ανάλογες εργασίες.

Πριν την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει ανάλυση στο υφιστάμενο εδαφικό υπόστρωμα και ανάλογα τα αποτελέσματα θα καθοριστούν οι αναγκαίες ποσότητες των βελτιωτικών εδάφους (τύρφη, περλίτης, άμμος). Το κόστος ανάλυσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Αναλυτικά θα γίνει αφαίρεση του παλαιού κατεστραμμένου χλοοτάπητα, θα τοποθετηθούν κατάλληλα βελτιωτικά εδάφους και αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας θα τοποθετηθεί έτοιμος χλοοτάπητας με θερμόφιλο είδος Cynodon dactylon.

Ακόμα, θα γίνει αντικατάσταση του δικτύου διανομής από σωλήνες PVC σε ΡΕ Φ75 10 atm και ανακατανομή των εκτοξευτήρων σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης με διατήρηση των υφιστάμενων και προσθήκη νέων. Επίσης περιλαμβάνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας άρδευσης με νέο δίδυμο αντλητικό συγκρότημα.

Εργασίες συντήρησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, αραίωμα, γραμμογράφιση κ.α-) προβλέπονται στη μελέτη αυτή.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου εμβαδού 8.480 m2.

Το ταρτάν και ο χλοοτάπητας του Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου έχουν κατασκευαστεί το 2002 για τις ανάγκες των Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων. Το γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των ερασιτεχνικών σωματείων, της τοπικής ομάδας καθώς και από αθλητές του στίβου και σχολεία της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια (7 έτη) έχει εγκαταλειφθεί και δεν χρησιμοποιείται.

……..

Οι προμήθειες και εργασίες συντήρησης που είναι απαραίτητες να γίνουν είναι οι εξής :

  1. Απομάκρυνση του υφιστάμενου υποβαθμισμένου χλοοτάπητα με ειδικό μηχάνημα.
  2. Απομάκρυνση του ακατάλληλου εδαφικού υποστρώματος.
  3. Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικού πλέγματος, με δύο γεωυφάσματα πάνω από τα σκύρα σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου, για την καλύτερη στήριξη του υποστρώματος (αποφυγή ρηγμάτων στην επιφάνεια του χλοοτάπητα) και την γρηγορότερη αποστράγγιση του εδαφικού υποστρώματος.
  4. Προμήθεια και τοποθέτηση αμμουδερού υποστρώματος ποταμού, κατάλληλης κοκκομετρικής σύστασης και κατάλληλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων, εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα εδαφοβελτιωτικά.
  5. Απομάκρυνση παλαιών εκτοξευτήρων και τοποθέτηση νέων (pop-up) κατάλληλων ακτίνων εκτόξευσης έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη του γηπέδου
  6. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φυσικού χλοοτάπητα, υβριδίου πιστοποιημένης βερμούδας.
  7. Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων στις κερκίδες.

8 Προμήθεια και τοποθέτηση σκεπάστρων στις κερκίδες.