Η απάντηση του Νίκου Κανάκη στα Καρπαθιακά Νέα, στο θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων

Η απάντηση του Νίκου Κανάκη στα Καρπαθιακά Νέα, στο θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων

 

ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Αγαπητέ κ. Δημελλά,

Σχετικά με το δημοσίευμά σας με τον τίτλο «Τα σκουπίδια σε ιδιώτη και το επικοινωνιακό «φάουλ» του Δήμου Καρπάθου» θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και με τον τίτλο αλλά και με τα συμπεράσματα της έρευνά σας που τεκμαίρεται πως απηχούν τς απόψεις του συντάκτη της «μελέτης».

Η ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιώτη με διπλασιασμό του κόστους για τους Δημότες με διαδικασίες κατεπείγοντος χωρίς καμμιά διαβούλευση και χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι επικοινωνιακό Φάουλ . Είναι σοβαρό λάθος ουσίας .

Πράγματι η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η σωστη οργάνωση της αποκομιδής απορριμμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον δήμο.

Αντί αυτού φτάσαμε μέσα Ιουνίου για να ανατεθεί η προμήθεια των κάδων και να επιχειρείται χωρίς καμμιά προηγούμενη διαβούλευση η ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιώτες εσπευσμένα και με όρους δυσμενείς για τον Δήμο και τους δημότες, γεγονότα που δείχνουν έλλειψη σωστού προγραμματισμού και σχεδιασμού.

Ο υπογραμμένος έστειλε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δυο ενημερωτικά σημειώματα και έθεσε κάποια ερωτήματα για να προβληματισθούν και να μελετήσουν πιο σοβαρά το θέμα πριν εγκρίνουν την εισήγηση.

Μετα την έγκριση της θεώρησα χρέος μου να δημοσιοποιήσω τα στοιχεία και τα ερωτήματα που είχα θέσει υπόψη των μελών της Οικονομικής επιτροπής για ενημέρωση και ευαισθητοπίηση των δημοτών που θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων . Παρέθεσα συγκριτικά στοιχεία της «μελετης» που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου και αντίστοιχα στοιχεία συμβάσεων των Δήμων Ορχομενού και Μουζακίου που αποδεικνύουν το εξόφθαλμα υπερβολικό κόστος της μελετης και το καταφανώς εσφαλμένο συμπέρασμά της ότι δήθεν « με την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία, επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας 593.750,00 €», ενώ η αλήθεια όπως θα αναδειχθεί στην συνέχεια είναι ότι θα δημιουργήσει ισόποσο περίπου έλλειμα που θα κληθούν γρήγορα ή αργά να καλύψουν οι Δημότες .

Από την πλευρά σας για λόγους δεοντολογίας θα έπρεπε να ερευνήσετε την βασιμότητα των απαντήσεων που σας δόθηκαν και να διευκρινίσετε πως τα σχόλιά και συμπεράσματά σας στηρίζονται στις απόψεις της υπηρεσίας του Δήμου.

Θα ήταν ίσως αρκετό να σημειώσω ότι η απλή διαίρεση του συνολικού κόστους αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων του κάθε δήμου με τον αριθμό των κατοίκων του δείχνει πως το κόστος αποκομιδής της Καρπάθου , θα είναι δεκαπλάσιο του δήμου Μουζακίου με τις 23 Κοινότητες και τους 63 οικισμούς.

Το υπερβολικό κόστος, που προκύπτει και από το γεγονός ότι στο κόστος των υπηρεσιών προστίθενται εκτός του ΦΠΑ , «διοικητικά έξοδα του παρόχου 18% επί του συνολου των δαπανών» ,δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τα επικαλούμενα έωλα επιχειρήματα.

Αναφέρετε πως ο όγκος των παραγομένων σκουπιδιών της Καρπάθου, των 6.500 κατοίκων , όπως καταγράφηκε το 2019 ήτα 11.000 τόνοι, ενώ του Δήμου Μουζακίου των 15.000 κατοίκων 3.911. Σημειώνουμε απλά πως τα ΑΣΑ του Μουζακίου είναι μετρημένα (ζυγισμένα) στον τόπο απόθεσης, ενώ η γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ Καρπάθου δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι προφανές πως το βάρος των σκουπιδιών της Καρπάθου που αναφέρθηκε είναι πλασματικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει ως προς τον αριθμό των 40 δρομολογίων την εβδομάδα το καλοκαίρι και 25 το χειμώνα για την αποκομιδή τους.

Ελπίζω να συμφωνείτε πως για λόγους διαφάνειας είναι απαραίτητο να καθοριστεί εκ των προτέρων και πριν τον διαγωνισμό το πρόγραμμα των δρομολογίων αποκομιδής από κάθε οικισμό για κάθε μήνα.

Αναφέρετε πως στον δήμο Ορχομενού το μέσο μήκος ανά δρομολόγιο είναι 58 χλμ ενώ για τον Δήμο Καρπάθου έχουν προϋπολογισθεί 120 χλμ ανά δρομολόγιο.

Το σωστό είναι πως για την Δημοτική Ενότητα Ορχομενού (πέντε δρομολόγια ανα εβδομάδα) το συνολικό μήκους αποκομιδής ανά ημέρα είναι 78 χιλ. και η μέση απόσταση για την μεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς άλλα 30 χιλ. και από Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας (3 δρομολόγια ανά εβδομάδα) το συνολικού μήκος αποκομιδής ανά ημέρα είναι 25 χλμ. και η μέση απόσταση για την μεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς άλλα 46 χιλ.

Για την Κάρπαθο το μήκος του αποκομιδής του πιο μακρινού δρομολογίου που είναι το δρομολόγιο της ΔΕ Ολύμπου είναι 115 χλμ. -(δυο φορές την εβδομάδα τον Χειμώνα και τρείς το Καλοκαίρι ) – ενώ το μήκος των δρομολογίων αποκομιδής από την περιοχή της πρωτεύουσας και των εγγύς οικισμών , όπου παράγεται το 70 % των σκουπιδιών της Καρπάθου δεν ξεπερνά τα 45 χλμ και κατά συνέπεια το μήκος των δρομολογίων της Καρπάθου είναι κατά μέσο όρο σημαντικά μικρότερο των δρομολογίων του Ορχομενού και όχι μεγαλύτερο όπως εμφανιζεται.

Όσον αφορά το κόστος των καυσίμων και τα έξοδα συντήρησης στην σύμβαση του δήμου Μουζακίου υπολογίζονται με βάση συντελεστων σε συναρτιση με το μήκος των προκαθορισμένων και μετρημένων δρομολόγιων ενώ στην «μελέτη» της Καρπάθου ο υπολογισμός φαίνεται πως έγινε κατ’ εκτίμηση

Για να δικαιολογηθεί το υπερβολικό κόστος συντήρησης που θα πληρώνει ο Δήμος στον εργολάβο αναφέρετε πως τα 2 από τα 6 απορριμματοφόρα του Δήμου είναι 10ετιας 1997&1998, ενώ το κόστος συντήρησης αφορά το ποσό που θα πληρώνει ο Δήμος στον ανάδοχο ως έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού του πέραν της απόσβεσης κόστους αγοράς του .

Αναφέρετε πως ο προϋπολογισμός των εξόδων προσωπικού που θα πληρώνεται στον ανάδοχο δεν είναι 321,243 € και ότι το ποσό αυτό αφορά την δαπάνη που έχει ο Δήμος Καρπάθου σε εποχιακό προσωπικό.

Αν διαβάζατε όμως την «μελέτη» που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή θα διαπιστώνατε πως το το ποσό αυτό των 321.242,88€ αφορά το μισθολογικό κόστος για το προσωπικό του αναδόχου ( 16 άτομα την χαμηλή περίοδο , 19 την μεσαία και 25 την υψηλή και ένας επόπτης . Να σημειωθεί όμως πως ο Δήμος θα πληρώνει πρόσθετα 18% επι του ποσού αυτού ως έξοδα παρόχου και 24% ΦΠΑ με συνέπεια το μισθολογικό κόστος με το οποίο θα επιβαρύνεται τελικά ο Δήμος για την αποκομιδή να ανέλθει συνολικά σε 470.042,58€ ετησίως .

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη το σημερινό μισθολογικό κόστος ΟΛΟΥ του προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανέρχεται σε 499.800 €, (316.800,00 € για τους μόνιμους , 168.000 – για τους με σύμβαση Ορισμένου χρόνου και 15.000 για υπερωρίες και αργίες ) . Δεδομένου λοιπόν ότι και μετα την ανάθεση ο Δήμος θα εξακολουθήσει να πληρώνει τις 499.800 ευρώ για το δικό του προσωπικό και στον πάροχο για την αποκομιδή των ΑΣΑ 470.042€ ως έξοδα προσωπικού , θα πληρώνει συνολικά 969.800 το χρόνο (αύξηση 57%) σε σχέση με σήμερα . Παρά ταύτα σύμφωνα με την μελέτη που ενέκρινε η Ο.Ε. θα έχει οικονομία κλίμακας 593.750€!!!.

Αναφέρετε πως τα έσοδα της καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Καρπάθου ανέρχονται περίπου σε 1.350.000€ τα οποία από φέτος θα είναι αυξημένα αφού άλλαξαν οι αντικειμενικές αξίες.

Η αλήθεια είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμό του Δήμου , αλλά και την έκθεση της υπηρεσίας που είναι ενσωματωμένη στη με αριθμ 3/21 απόφαση του ΔΣ , τα εισπραχθέντα το 2020 τέλη καθαριότητας και φωτισμού ανήλθαν συνολικά σε 891.511 € , στα οποία περιλαμβάνονται και 148.883,01€ παρελθόντων ετών. Εναι ακόμη λάθος το αναφερόμενο πως δημοτικά τέλη θα αυξηθούν λόγω αύξησης των αντικειμενικών αξιών . Τα δημοτικά τελη υπολογίζονται με βάση την επιφάνεια των ηλεκτροδοτημένων κτιρίων με συντελεστές που καθορίζει κάθε χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο με υποχρέωση να κρατά ισοσκελισμένα έσοδα- έξοδα.

Όντως πριν λίγες μέρες ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση η προμήθεια 100 νέων πράσινων κάδων για την αντικατάσταση των παλαιών. Περιμέναμε να ρωτήσετε γιατί έπρεπε να φτάσουμε στις 11 Ιουνίου για να γίνει η παραγγελία και γιατί δεν γινόταν έστω δυό μήνες νωρίτερα.

Λέτε πως οι βλάβες στα απορριμματοφόρα του Δήμου Καρπάθου οφείλονται στους χωματόδρομους. Αν και δεν συμφωνούμε με την αιτιολογία θα έπρεπε να ρωτήσετε γιατί δεν προβλέφθηκε η ασφαλτόστρωσή τους τον περασμένο χρόνο αφού ο Δήμος είχε σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα .

Λέτε πως η μελέτη προβλέπει πλύσιμο των κάδων σε καδοπλυντηριο ενώ στις συμβάσεις Μουζακίου και Ορχομενού δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την τόσο μεγάλη αύξηση του τιμήματος δεδομένου ότι το κόστος πλυσίματος κάδων με ανάθεση σε ιδιώτες ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ ανά κάδο .

Αναφέρετε τέλος πως ο νόμος προβλέπει ότι ο παροχος πρέπει να έχει εμπειρία από 1 -20 χρόνια και η υπηρεσία έβαλε 10 χρόνια . Καλό θα ήταν είναι να μας πουν ποιος είναι αυτός ο νόμος γιατί όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε τέτοιο διάταξη. Αντίθετα σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων επιβάλλεται οι όροι των διακηρύξεων να είναι διατυπωμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ισότητα μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Ελπίζω να συμφωνείτε πως για τόσο σοβαρά θέματα θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση και συζήτηση στο ΔΣ.

Η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων με αμφιλεγόμενους όρους και τόσο υψηλό κόστος και μάλιστα με πολυετή σύμβαση δεν μπορεί να γίνεται εσπευσμένα με κατεπείγουσες διαδικασίες.

 

Υποναυαρχος ΛΣ (εα) Νικ. Κανάκης