Προβλήματα στην υδροδότηση της Καρπάθου. Υπήρχαν άλλες λύσεις;

Προβλήματα στην υδροδότηση της Καρπάθου. Υπήρχαν άλλες λύσεις;

γράφει  ο Νίκος Κανάκης

Πρίν δυό χρόνια ο Δημος πήρε Δανειο 3.280.000 ευρώ που θα αποπληρώνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδυσεων με το το οποίο συμφωνα με την σχετική προκήρυξη θα μπορουσε να χρησιμοποιηθεί για:

«- Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού ……

-Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών, κλπ

– Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κλπ) και διανομής (π.χ. αντλιοστασίων κλπ) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.

– Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης αποσιδήρωσης – απονιτροποίησης νερού κλπ).

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού

– Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων της αφαλάτωσης.

-Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και υποδομών εγκατάστασης».

Απο όλα αυτά επιλέχτηκε με προταση του τοτε Γενικου Γραμματέα επιλεχθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλε-έλεγχου και τηλεμετρησης των νερών .

Σε παλαιότερο άρθρο του, ο κ. Κανάκης για το θέμα της τηλεμετρίας είχε εκφράσει τα παρακάτω ερωτηματικά:

Το σύστημα τοποθετείται αλλα τα προβλήματα έλλειψης νερού παραμενουν!!Εμείς θα παραθέσουμε μερικά ερωτήματα με την ελπίδα πως ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αναζητήσουν απαντήσεις σε αυτά , οι οποίες θα τους πείσουν για την ανάγκη διαφοροποίησης  του αντικειμένου του έργου.

  1. Με ποια κριτήρια  και από ποιον επιλέχθηκε η προμήθεια  ενός πολύπλοκου  και ακριβού συστήματος  τηλεμετρίας όταν η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των γεωτρήσεων και η τηλεμέτρηση των δικτύων μπορούσε να επιτευχθεί με απλά αξιόπιστα συστήματα με το 1/15 του κόστους και το υπόλοιπο του δανείου να διατεθεί σε έργα  και προμήθειες πραγματικής βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης (όπως π.χ. αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων δικτύων, αντικατάσταση αντλιοστασίων κλπ);*
  2. Ποιο θα είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος που θα επιβαρύνει τους Δημότες; **
  3. Με ποια λογική τοποθετούνται ΤΣΕ κόστους 25.000 ευρώ  ο καθένας σε έξι γεωτρήσεις που δεν λειτουργούν;
  4. Σε τι εξυπηρετεί η διάθεση δεκάδων χιλιάδων ευρώ  για τοποθέτηση αχρείαστων Τ.Σ.Ε. με λογικούς ελεγκτές για την τηλεμέτρηση σε πραγματικό χρόνο του νερού των πηγών (Αρκάσας, Κυράς Παναγιάς, Παναγίας Μεσοχωρίου, Πυλών, Βανάντας κλπ.);
  5. Σε τι εξυπηρετεί η τοποθέτηση δυο τοπικών Σταθμών Ελέγχου και δύο φωτοβολταϊκών(!!!) στις δεξαμενές ύδρευσης του Διαφανιού, που βρίσκονται στην ίδια θέση;
  6. Σε τι εξυπηρετεί η αντικατάσταση του επί 18 χρόνια λειτουργούντος χωρίς πρόβλημα  μηχανικού φλοτέρ της δεξαμενής ύδρευσης του οικισμού Ολύμπου  με Τ.Σ.Ε. κόστους  26.729 ευρώ;
  7. Ποια θα είναι η χρησιμότητα της εγκατάστασης του κεντρικού σταθμού ελέγχου  που θα κοστίσει 585.000 ευρώ;

Υποναύαρχος ΛΣ (εα) Ν. Κανάκης [i]