Η αλήθεια για τις μελέτες επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου

Η αλήθεια για τις μελέτες επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου

 

Γράφει ο Νίκος Κανάκης

Εν όψει της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης ΠΠΠΑ για το λιμάννι οι υποστηρικτές της πρότασης «ΓΙΑΜΙΝ», αναμένεται να ισχυριστούν και πάλι ότι μελέτη άλλης πρότασης θα προκαλέσει 10ετή καθυστέρηση για την εκπόνησή της και πρόσθετο κόστος 200.000 ευρώ

Η αλήθεια είναι ότι με 12.500 ευρώ θα μπορούσε να είχε εκπονηθεί προκαταρτική μελέτη σε 30 μέρες και πλήρη κατασκευαστική για κρηπίδωμα μήκους 200μ στο Βρόντη μέσα σε εξι μήνες με άλλες 28.000 ευρώ .

 

Το 2006 ξεκίνησε η προσπάθεια για εκπόνηση μελετών για την επέκταση των λιμανιών της Καρπάθου και του Διαφανιού με τις ίδιες διατάξεις, αλλά ακολουθώντας διαφορετική διαδικασία.

Στα πηγαδια η επέκταση περιλάμαβανε κρηπιδώματα μήκους 200 μ και για το Διαφανι 75μ

Για την πρώτη να έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 149.000 ευρώ και να βρίσκεται ακόμη σε στάδιο της προκαταρτικής μελέτης .

Για την δεύτερη του Διαφανιού, υπάρχει εδώ και 15 χρόνια ώριμη για δημοπράτηση κατασκευαστική μελέτη, μαζί με Μελετη Περιβαλλοντικών Επιπτωσεων και εδαφοτεχνική εγκεκριμενη και απο το Λιμενικό Ταμείομε συνολικό κόστος μόλις 17.400 ευρώ .

Από το 2014 προτείνουμε να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις και πρακτικές λύσεις για εκπόνηση μιας σωστής μελέτης σε λίγους μήνες.

Αρνήθηκαν τις δωρεάν συμβουλές μας . Χάθηκαν ήδη οκτώ χρόνιαεμμενοντας σε λάθος λύσεις.

Υποστηρίζουν πως η μελέτη στο Γαρόνησο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί στο σύνολό της και μόνο αν δεν εγκριθεί οριστικά από την ΕΣΑΛ τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία για άλλη λύση..

Προφανώς είτε δεν είναι σωστά ενημερωμένοι είτε σκόπιμα παραποιούν την αλήθεια.

Θα τους συνιστούσαμε να διαβάσουν τα άρθρα 186,187, 188,191,192 και 194 του Νόμου 4412/16* «Δημοσιές συμβάσεις έργων και Υπηρεσιών» που παρατίθενται στην συνέχεια για να μη εκτίθενται υποστηρίζοντας λάθος εισηγήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η μελέτη εκπονείται και πληρώνεται κατά στάδια.

Κάθε στάδιο εκπονείται μετα από εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας και μόνο αφού εγκριθεί το προηγούμενο στάδιο.

Στην περίπτωσή μας όταν το 2014 αναδείξαμε τις βάσιμες, όπως αποδείχθηκε, ενστάσεις μας για τον πρώτο σχεδιασμό του έργου, ο κ. Γιαμιν είχε υποβάλει μόνον την έκθεση ΠΠΠΑ και πληρώθηκε το 35% της προεκτιμώμενης αμοιβής της περιβαλλοντικής (11,200 ευρώ ) .

Η Περιφέρεια θα μπορούσε , και μπορεί και τώρα , εφαρμόζοντας το άρθρο 186 του 4412/16 να δώσει εντολή στον μελετητή να εκπονήσει συμπληρωματική προκαταρτική μελέτη και να συμπεριλάβει στην έκθεση ΠΠΠΑ και την εναλλακτική λύση για κατασκευή κρηπιδώματος στο Βρόντη μηκους 200μ. και να πληρωθεί με συγκριτικό πίνακα την νόμιμη επι πλέον αμοιβή του που είναι 8.400 ευρώ.

Αντί αυτού, η ΔΤΥ της Περιφέρειας χωρίς να περιμένει ως όφειλε την έγκριση του ΠΠΠΑ από την ΕΣΑΛ , έδωσε εντολές για τοπογραφική-βυθομετρική, μελέτη , μελέτη ακτομηχανικής και μελέτη κυματικής διαταραχής, οι οποίες κόστισαν πάνω από 765.000 ευρώ , ενώ με την παρέμβασή μας απετράπη η εκπόνηση και μελέτης πλοήγησης που θα κόστιζε άλλες 23.000 ευρώ, για μια λάθος πρότασης που τέθηκε ήδη στο αρχείο από το ΠΕΧΩ το 2017 .

 

Μετά την απόφαση της ΕΣΑΛ του 2016 που δεν ενέκρινε την αρχική πρόταση, αντί ΔΤΥ της περιφερειας και μελετητής να έρθουνσε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικου Ταμείου, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους χρήστες του λιμανιού για να αναζητήσουν μια σωστή εναλλακτική λύση , όπως προέτρεπε η ΕΣΑΛ , αγνόησαν το λιμενικό ταμείο και ενέκριναν λύσεις υπερδιπλάσιου κόστους, που σίγουρα θα ωφελήσουν τον μελετητή αλλά όχι την Κάρπαθο .

Πλήρωσαν μέχρι τώρα 149.000 ευρώ και είναι έτοιμοι να πληρώσουν άλλες 150.000 για μελέτη μιας αποδεδειγμένα προβληματικής λύσης .

Πρόσφατα ο Δήμαρχος έσπευσε να αναθέσει στο ίδιο μελετητή με απ’ ευθείας ανάθεση μελέτη χωροθέτησης «νεου» λιμένα Οχληρών και επικινδύνων, με αμοιβή €29.965,00 Ε χωρις το ΦΠΑ με χρόνο παράδοσης 6 μηνες , παρότι υπήρχε έγγραφη προσφορά από άλλο αξιόπιστο γραφείο που ανελάμβανε την εκπόνηση προκαταρτικής μελέτης , που καλύπτει και αυτήν την ανάγκη , με μόλις 10.000 ευρώ.

Αν πράγματι ενδειαφερεται να γίνει το έργο πρέπει να δωσει οδηγίες στο μελετητή να τοπογραφήσει και βυθομετρήσει την βόρεια ακτή του Βρόντη και να εκπονήσει την προκαταρική μελετη για το κρηπίδωμα που προτείνει να κατασκευασθεί εκεί η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικου Ταμείου μήκος 200-300 μ, και σε συνεννόηση με την ΔΤΥ της περιφέρειας ναπροσθέσει και την πρόταση του Λιμενικου Ταμείου, ως εναλλακτική λύση στην έκθεση ΠΠΠΑ .

Η εμμονή στην λύση Γαρόνησου για την μελέτη κατασκευής νέου λιμανιού σε ακατάλληλη θέση ηταν ενα λάθος που πληρώθηκε ακριβά.

 

Τωρα τους δίνεται η ευκαιρία να το διορθώσουν .

Λάθη όλοι κάνουμε.

 

Όμως καλό θα είναι να έχουμε το θάρρος και την γενναιότητα να τα αναγνωρίζουμε.

 

Υποναύαρχος Λ.Σ.(ε.α) Νικ.Κανακης

——-

*Απόσπασμα διατάξεων Ν4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

Άρθρο 186 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

1. Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους …….……

 

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υπηρεσιών, που δεν

 

περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται

 

Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) …….

Άρθρο 189 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια ……

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου

 

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος: …..

 

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης

1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας

σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133.

Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου.

 

2. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194.

 

….

 

Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

 

1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

 

επιστημονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη, για τους λόγους που

 

προβλέπονται την παράγραφο 2 του άρθρου 192 και δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της.

 

2. Αν η σύμβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, η αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπόεκπόνηση σταδίου.

———–

Απόφαση ΔΝΣΓ/32129/ΦΝ466/2017: Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8Δ του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), (ΦΕΚ 2519/Β/2017), 20-07-2017

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ ΛΙΜ. 1 ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών των εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένων, ως αυτά καθορίζονται στην οικεία προδιαγραφή.

 

2……

 

3. Οι υπόψη ενιαίες τιμές αφορούν στην αμοιβή του συνόλου των σταδίων της μελέτης του αντίστοιχου λιμενικού έργου, ήτοι :

 

α. Της προκαταρκτικής έκθεσης

 

β. Της προμελέτης, και

 

γ. Της οριστικής μελέτης

 

που εκπονούνται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές .

 

Η συνολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

 

Προκαταρκτική έκθεση 20%

 

Προμελέτη 35%

 

Οριστική μελέτη 45%

 

4. Σε περίπτωση που παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η μελέτη του σταδίου που εκπονείται θα προσαυξάνεται κατά το 50% του / των σταδίου / ων που έχει / έχουν παραληφθεί.

………

Άρθρο ΛΙΜ. 5 Κρηπιδώματα με τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους

 

Κρηπιδώματα με κρηπιδότοιχους από τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους εδραζομένων σε πρίσμα από λιθορριπές, συμπεριλαμβανομένων στην ενιαία τιμή της ανωδομής των κρηπιδότοιχων, του ανακουφιστικού πρίσματος, των λιθορριπών έδρασης, των αναγκαίων επιχώσεων και επιστρώσεων για κατασκευή χερσαίας ζώνης μεγίστου πλάτους 20μ. όπισθεν του κρηπιδότοιχου και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων (Σχ. 4).

 

Οι ενιαίες τιμές δίνονται σε συνάρτηση του μέσου ωφέλιμου βάθους (D) του κρηπιδώματος που ισχύει σε όλο το μήκος του κρηπιδώματος . (ανα τρέχον μέτρο)

 

 

 

Ενιαία τιμή

 

Α . €/μ.μ

 

D£5μ

 

5μ<D£10μ

 

D>10μ

 

Αμοιβή για L<100μ

 

105

 

250

 

440

 

100<L£200μ

 

65

 

170

 

360

 

200<L£300μ

 

60

 

130

 

265

 

300<L

 

55

 

125

 

260

 

 

Παρατηρήσεις

* Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξημένης σεισμικής επικινδυνότητας που τεκμηριωμένα οδηγούν στην απαίτηση με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι ως άνω τιμές των στηλών 2 και 3 (5μ<D£10μ , D>10μ) προσαυξάνονται κατά 50%.

 

** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου έργου οι ενιαίες τιμές προσαυξάνονται κατά 25%.

 

*** Σε περίπτωση που το μέσο ύψος του πρίσματος έδρασης (D1) που ισχύει σε ολόκληρο το μήκος υπερβαίνει τα 2,0μ. οι ενιαίες τιμές αυξάνονται κατά 10%.