Νίκος Κανάκης: ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΧΛΗΡΩΝ Αλήθειες και Ψέματα

Νίκος Κανάκης: ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΧΛΗΡΩΝ Αλήθειες και Ψέματα

Η οικονομική Επιτροπή  με την 268/2022 απόφασή της αποφάσισε ομόφωνα:  « 1.Την έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της θεωρημένης από 9-8-2022 προκαταρκτικής λιμενικής μελέτης…. με τίτλο: «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου»  … 2) Αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου για την κατασκευή οχληρών κι επικίνδυνων φορτίων στην περιοχή Βρόντη.

Αγνοήθηκε η προτροπή μας    [i]να  ζητηθεί από τον μελετητή να περιλάβει και να αξιολογήσει   ως εναλλακτική  και την λύση που είχαν προτείνει από το 2019 η τεχνική υπηρεσία του λιμενικού ταμείου   και την οποία υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο  στις 18/12/2021  .

  Αντί  αυτού   έσπευσαν να εγκρίνουν  για να  πληρωθεί   37.000 ευρώ μια συνολικά απαράδεκτη μελέτη[ii] .

      Απαράδεκτη δεν είναι μόνο η λύση που πρότεινε  για την Αγία Κάρα , αλλά και η εναλλακτική λύση   που προτείνει για την θέση  κάτω από τον Αγιο Νικόλαο, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων.  Είναι απαράδεκτη  κυρίως γιατί απέναντι από την προβλήτα  προτείνει κατασκευή και αποκομμένου κυματοθραύστη ο οποίος   χωρίς να προσφέρει  προστασία στο κρηπίδωμα  από τους κυματισμούς,  περιορίζει το μέγεθος των πλοίων, που θα μπορούν να δέσουν σε αυτό στα 100 μ.  Ενα  δαπανηρό έργο     αποκλειστικά για μικρά  μόνο πλοία.

 Σχεδιάγραμμα  Εναλλακτικής λύσης που προτείνει ο μελετητής για την Βόρεια ακτή του Βρόντη

    Σημειώνεται πως   η ολοκληρωμένη  λύση που πρότεινε η ΤΥ του λιμενικού Ταμείου     συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων , προβλέπει  την προέκταση του   ακρομωλίου του λιμανιού των Πηγαδιων κατά 170 μ  , την κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γαρόνησου  και την κατασκευή κρηπιδώματος  μήκους 200 μ.   στο Βρόντη,   το οποίο θα μπορεί  να   εξυπηρετεί  εκτός των πλοίων οχληρών και επικίνδυνων  φορτίων  και  τα επιβατηγά πλοία της γραμμής κατά την διάρκεια  καλοκαιρού .

  

Εικονα 2: Προσομοίωση λυσης ΤΥ του ΛΤ για το συμπληρωματικό  κρηπίδωμα στο Βρόντη

   Αν    περισσεύουν πιστώσεις αντί του αχρείαστου κυματοθραύστη  που προτείνει ο μελετητής  θα μπορεί να  κρηπιδωθεί  η δυτική πλευρά  του προβλήτα , όπως φαίνεται στην παρακάτω προσομοίωση , ώστε να δημιουργηθεί ένα ακόμη προστατευμένο κρηπίδωμα     για τα  φορτηγά μότορσιπ και τα δεξαμενόπλοια .

Εικόνα 2 Προσομοίωση τροποποποίησης της  λύσης που προτείνει η ΤΥ του Λ.Ταμείου

Ο Δήμαρχος από την μια ζήτησε να σημειωθεί «ότι αυτοβούλως η Δημοτική Αρχή απορρίπτει την λύση στην περιοχή Αγία Κάρα» και από την άλλη εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή  ως έχει  η μελέτη που προκρίνει αυτή την  λύση.

 Ελπίζουμε να  μη επαναληφθεί ότι συνέβη  με την  πρόταση του κ, Γιαμιν  για το λιμάνι των Πηγαδίων  που ο Δήμαρχος είχε θέσει σαν όρο    να μη καθαιρεθεί ο σημερινός κυματοθραύστης και ένα χρόνο αργότερα υπερθεμάτισε  και πίεσε  για την έγκριση της  πρότασης του μελετητή ως είχε από την ΕΣΑΛ.

 Ο δήμαρχος στην εισήγησή του και σε σχετικά δ δελτια τύπου ισχυρίζεται ότι ανέθεσε την μελέτη  στον κ. Γιαμιν  εκτελώντας ως είχε υποχρέωση την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, ότι  κατά το στάδιο της προμελέτης ο μελετητής υπέδειξε ως καλύτερη θέση  την περιοχή στην Αγία Κάρα, ότι μετα την αντίδραση της μητρόπολης  υποχρέωσαν τον μελετητή να εκπονήσει εναλλακτική μελέτη για την περιοχή Βρόντη.

 Η αλήθεια είναι πως το Δημοτικό Συμβούλιο με την 229/24-11-2017 απόφασή   του   ζητούσε να ανατεθεί από την Περιφέρεια ή το Φορέα Διαχείρισης (Λιμενικό Ταμείο) συμπληρωματική μελέτη μεταφοράς των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός τουριστικής κίνησης, ενδεχομένως στην περιοχή Βρόντη, όπως αναφέρεται στο ΤΑΠ Καρπάθου»   Η αλήθεια επίσης είναι πως υπήρχε προσφορά άλλου αξιόπιστου μελετητικού γραφείου  που ανελάμβανε κα εκπονήσει την προκαταρτική μελέτη  έναντι 10.000 ευρώ  .

Αν πρόθεση του Δημάρχου ήταν η εκτέλεση της απόφαση του 2017 όφειλε να ζητήσει από το λιμενικό ταμείο την εκπόνηση ή την ανάθεση της  μελέτης  αντί  να μεθοδεύει την ανάθεση της   με τριπλάσιο του κανονικού κόστος στον κ. Γιαμιν  [iii].

    Όπως  δε προκύπτει από το απόσπασμα της ενημέρωσης που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο  στις 17-2-2021 , η  επιλογή της θέσης της Αγία Κάρας  είχε γίνει από τον  Δήμαρχο  πριν ακόμη ανατεθεί η μελέτη .

 Κατά την συνεδρίαση  εκείνη   ο Δήμαρχος είπε επί λέξει:

 «Για το λιμάνι είχα μια προσωπική ενημέρωση από τον μελετητή κ. Γιαμίν, ο οποίος είχε ήρθε την Τρίτη, έκατσε μια μέρα. Με ενημέρωσε πάνω στις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Το σημείο το οποίο θα είναι το τουριστικό λιμάνι της Καρπάθου είναι στο Γααρόνησο. Με την πληροφόρηση που μου έκανε και με την απόφαση που υπήρχε από το 2017, για το επαγγελματικό λιμάνι, το οποίο θα γίνει στο Βρόντη, θα κάνει μια μελέτη ο ίδιος, όταν ολοκληρωθεί, είναι στην περιοχή στο Βρόντη, ακριβώς σε ξέρη η οποία υπάρχει  και θα κάνει τη μελέτη και θα μας στείλει την προσφορά»– ( ΣΣ εννοεί την ξέρα της Αγ,Καρας και συνέχισε για την μελέτη του παραλιακού)-   «Είχαμε κάνει μια μελέτη εμείς από τον Διακογεωργίου, για την πεζοδρόμηση της μελέτης μέσα στο λιμάνι, η οποία είχε και δεύτερη μελέτη, με επίβλεψη του Γιαννόπουλου  και του Δημήτρη Γοβδελά. Τις πήρε και τις δυο προτάσεις μαζί του, για να βγάλει αυτός μια ολοκληρωμένη μελέτη ελαφριάς κατασκευής όταν έχω κάτι θα σας ενημερώσω»..

 Οκτώ μήνες μετα , τον Οκτώβρη του 2021,    ανέθεσε  απευθείας στον κ. Γιαμιν οι δυό μελέτες,  έναντι 37.000 η κάθε μια και ο τελευταίος προσπάθησε να  παρουσιάσει ως καλύτερη την λύση  της Αγίας Κάρα,  στην θέση που του είχε υποδείξει ο Δήμαρχςο, με κύριο  επιχείρημα ότι    οι  εκεί προκαλούμενες  επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον είναι ηπιότερες !!  Και για να στηρίξει την πρότασή του   πρότεινε ,  ως  εναλλακτική,   μια ακριβότερή  λύση   που υστερεί σημαντικά  της πρότασης της ΤΥ του Λιμενικού  Ταμείου. Σημαντικότερο μειονέκτημα  αυτής   η προσθήκη του    κυματοθραύστη   που αυξάνει το κόστος της μελετης κατά 37.000 ευρώ και το κόστος του έργου  πάνω από δυο εκατομμύρια και παράλληλα  μειώνει την λειτουργικότητα και δυναμικότητα του κρηπιδώματος.

 Ο Δήμαρχος ανέφερε πως μετά από την σύσκεψη με την εκκλησιαστική επιτροπή Απερίου η οποία έλαβε χώρα στο γραφείο του  στα μέσα Ιουλίου,  υποχρέωσαν τον μελετητή να εκπονήσει εναλλακτική μελέτη για την περιοχή Βρόντη.

 Δεδομένου όμως ότι η  μελέτη   φέρεται  να έχει υποβληθεί στον Δήμο, πριν την αντίδραση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής , στις  24 Μαίου ,   δύο τινά ισχύουν. Ή η ημερομηνία που φέρεται να έχει υποβληθεί  η μελέτη είναι ψευδής ή ο ισχυρισμός του Δημάρχου αναληθής.

    Υπερβολική είναι  και η προεκτίμηση της αμοιβής για ολοκλήρωση της μελέτης που  ο μελετητής την ανεβάζει σε 310.000 ευρώ όταν ο ίδιος ανέλαβε   να εκπονήσει    την βυθομετρική αποτύπωση, την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την λιμεμική  μελέτη για    λιμένα οχληρών και επικίνδυνων φορτίων στην Ιο με μόλις 37.000 ευρώ..

    Η  έκθεση   του ΠΠΠΑ  είχε παρα ταύτα και την θετική της πλευρά. Αποδεικνύει πως δεν ευσταθούσαν  οι    ισχυρισμοί  όσων, μεταξύ των οποίων και ο κ. Γιαμιν,  επί οκτώ χρόνια  χρόνια υποστήριζαν  πως  δεν μπορεί να κατασκευασθεί   κρηπίδωμα στο Βρόντη  επικαλούμενοι  το ΓΠΣ  και το σχέδιο πόλης  ή το χωροταξικό , την ΔΕΗ κλπ.

Στην έκθεση  του ΠΠΠΑ  αναφέρεται  πως :… λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη λιμενική εγκατάσταση θα λειτουργεί υποστηρικτικά των έργων  του λιμανιού , δεν είναι ασύμβατη με τα όσα ορίζονται στο ΓΠΣ .(σελ. 13)

…. το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Σελ. 23) 

….. συνάδει με τις κατευθύνσεις του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Σελιδα 25)

…. δεν έρχεται σε αντίθεση με κάποιο από τα Ειδικά Πλαίσια Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης (Σελ.26)  .

 Επιβεβαιώνεται ακόμη πως από το 1989 έχουν καθορισθεί τα  όρια αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Βρόντη» Καρπάθου, μπροστά από το Εργοστάσιο της ΔΕΗ  και ότι η βόρεια ακτή του Βρόντη ανατολικά του εργοστασίου της ΔΕΗ,  την οποία το λιμενικό ταμείο ως ιδανική  για την κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης  και για την οποία συμφωνεί και το Υπουργείο Πολιτισμού  βρίσκεται εκτός του αρχαιολογικού χώρου καθώς και ότι το κόστος  του κρηπιδώματος στο Βρόντη είναι μικρότερο του κόστους της λύσης που προωθείται  για το Γαρόνησο με βαση την πρόταση του κ. Γιαμίν.

 Αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μελετηθεί και να υλοποιηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων και  της αρμόδιας Υπηρεσίας του λιμενικού Ταμείου  την οποία υιοθέτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν λοιπόν ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται πραγματικά   να αποκτήσει  η Κάρπαθος σωστές λιμενικές εγκαταστάσεις  που θα καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες της τα επόμενα πενήντα τουλάχιστον χρόνια  οφείλει  να αναγνωρίσει τα μέχρι τώρα λάθη του και να  προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτήν  την λύση  όπως άλλωστε έχει και από τον νόμο υποχρέωση.

[i] 24/11/2022 http://protaikarpathos.blogspot.com/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΧΛΗΡΩΝ

 (ii)  http://protaikarpathos.blogspot.com 3.11.2021 ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΟΧΛΗΡΩΝ Απευθείας ανάθεση μελετης.

[iii] http://protaikarpathos.blogspot.com 21/7/2022  ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΟΧΛΗΡΩΝ Έγκλημα κατά συρροή