Ντίνος Καραξής: "Για πια ανάπλαση του παραλιακού μιλάμε; Αφού προϋπόθεση είναι το λιμάνι!"

Ντίνος Καραξής: "Για πια ανάπλαση του παραλιακού μιλάμε; Αφού προϋπόθεση είναι το λιμάνι!"

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Υφ. Υποδομών για τη κατασκευή έργου “ανάπλασης παραλιακού δρόμου” Πηγαδίων Καρπάθου,πρ/σου 2,2 εκ, ευρώ να μου επιτραπεί να εκφράσω τις προσωπικές μου
απόψεις ,ενημερώνοντας τους διοικούντες τον Δήμο Καρπάθου.
Το έργο ανάπλασης παραλιακού δρόμου προφανώς προβάλλεται απαραίτητο.

Πλην όμως η μελέτη του έργου αυτού ,κατά τη γνώμη μου,χρήζει περαιτέρω
επιμέλειας και πρόταση εναλλακτικής λύσεως που θα έπρεπε να προτείνει ο μελετητής.
Δια να δοθεί η δυνατότητα αυτή στον υπεύθυνο μελετητή απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
“Το έργο ανάπλασης παραλιακού δρόμου”,να ακολουθήσει “Την προτεραία κατασκευής λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου”
Η κατασκευή του νέου λιμένος θα αναδείξει τις πλέον επιβεβλημένες και απαραίτητες εργασίες που θα προβλεφθούν από τη νέα μελέτη ανάπλασης για την αποτελεσματικότερη προστασία και λειτου ργικοτητα του παραλιακού δρόμου στα Πηγάδια Καρπάθου.
Ντίνος Καραξής.
18 /Σεπτεμβρίου 2022 .