Ντίνος Καραξής για το κτήριο Κ.Υ.: "Διαγραφή ή, το ολιγότερο, η αναβολή του θέματος"

Ντίνος Καραξής για το κτήριο Κ.Υ.: "Διαγραφή ή, το ολιγότερο, η αναβολή του θέματος"

Προς

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΆ ΝΕΑ

Γράφει ο Ντίνος Καραξής

ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΚΤΗΡΊΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΊΑΣ

Την Πέμπτη, 8η Δεκεμβρίου 2022, έχει ορισθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για να ληφθεί απόφαση παραχώρησης του κτηρίου δια τους κάτωθι σκοπούς :

1.Δια στέγαση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου.

2.Κέντρο Ηλικιωμένων ως “Οίκος Ευγηρίας”

3.Μουσείο, Πολιτιστικό κέντρο, αίθουσα αναψυχής.

Πολλοί δημότες έχουν ήδη εκφράσει τη γνώμη τους δείχνοντας τις διαφορετικές προτιμήσεις τους.

Κάθε προτίμηση με έκφραση γνώμης γεννά σε κάθε περίπτωση γενικά και ειδικά ερωτήματα.

Στα γενικά ερωτήματα περιλαμβάνεται ,η ακριβής αποτύπωση του κτηρίου με τους διαθέσιμους χώρους ,ο έλεγχος στατικότητας,καθώς και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων που συνεπάγεται την δαπάνη τυχόν επισκευών που θα απαιτηθούν.

Επιτροπή τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα έπρεπε να αναλάβει τη μελέτη αυτή, να παραδώσει στο Δήμο λεπτομερή έκθεση προς ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου.

Με την καταγραφή των διαθεσίμων αιθουσών σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε περίπτωση θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για κάθε επιλογή.

Δια το Κέντρο Ηλικιωμένων ιδιαιτέρως πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για ” Οίκο Ευγηρίας”

που θα στεγάσει μονίμως υπερήλικες προσφέροντας σίτιση και ιατρική φροντίδα,η όπως αναφέρεται η ζητείται απλώς μια αίθουσα συνάθροισης ηλικιωμένων όπως τα ”ΚΑΠΗ”;

Όσο απλή είναι ηπερίπτωση αυτή ,τόσο πολύπλοκη και προβληματική παρουσιάζεται η λειτουργία οίκου ευγηρίας,που συγκεντρώνει πλήθος ερωτημάτων: Πολλά από αυτά είναι τα εξής:

α. Ποιος είναι ο αριθμός των ηλικιωμένων που επιθυμούν με σύμφωνη γνώμη των οικίων τους “να πάνε σε γηροκομείο”;

β. Ποιό θα είναι το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών σ’ένα οίκο ευγηρίας;

γ. Οι περισσότεροι θα διαθέτουν με τη πενιχρή σύνταξη το απαιτούμενο ποσό;;

δ. Θα υπάρξει συμμετοχή του Δημοσίου,και πόσο θα είναι η βοήθεια προς τους χαμηλο- συνταξιούχους στη περίπτωση αυτή;;

ε. Υπάρχει και είναι διατεθειμένος επιχειρηματίας να του παραχωρηθεί το Κτήριο (άνευ ενοικίου) για ιδωτική επιχείρηση;;

Απαντήσεις ει τα ανωτέρω ερωτήματα μπορούν να δοθούν από τους κθ’ύλην αρμόδιους ….νομικούς, οικονομολόγους,,κοινωνικούς λειτουργούς ακόμη και από πολιτικούς.

Η τρίτη επιλογή παραχώρησης του κτηρίου για χώρο Μουσείου, πολιτιστικού κέντρου ,βιβλιοθήκης κλ.π με βρίσκει αντίθετο ,για τον απλούστατο λόγο ο.τι χώροι αυτοί πρέπει να φιλοξενηθούν σε νεόδητο κτήριο σχεδιασμένο ανάλογα για να δεχθεί τα πολιτιστικά μας εκθέματα.

Ένα τέτοιο κτήριο (προσωπική γνώμη ) θα μπορούσε να ανεγερθεί με παραχώρηση του 1/3 της οικοπεδικής εκτάσεως του ανθόκηπου συγκεντρώνοντα τα κάτωθι πλεονεκτήματα.

α. Η θέση του κτιρίου διαστάσεων 5×30 θα είναι στο πίσω όριο του οικοπέδου .(Ισόγειο)

β.θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής ,εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκη και αίθουσα Σκακιστικού Ομίλου.

γ.Ο μεψλετητής αρχιτέκτων θα προσαρμόση την όψη του κτηρίου με αυτήν του κτηρίου της Διοικήσεως.

δ.Θα γίνει αναμόρφωση του ανθόκηπου με καλοπιστικά φυτά ,θάμνους και δενδρίλια.

ε. Το Ηρώον Μνημείο Πεσόντων να μεταφερθεί στη θέση που ήταν , αφού συμλπρωθούν τα ονόματα και των άλλων ηρώων που δεν είχαν αναγραφεί

Επανερχόμενος εις την προκείμενη ανακοινωθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου που έχει ως θέμα τη ψήφιση για παραχώρηση του κτηρίου πρώην ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΊΑΣ θα ήθελα να προτείνω στους κ.κ συμβούλους πριν αποφασίσουν για το επίμαχο αυτό θέμα να απαιτήσουν πλήρη ενημέρωση.

Επειδή πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ενδελεχής έρευνα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν η ενημέρωση των συμβούλων να γίνει σύντομα  επιβάλλεται η αναβολή της συνεδρίασης η το ολιγότερο η διαγραφή του θέματος αυτού που ετέθει προς ψήφιση.

6.12.2022

Καρπαθιακά Νέα