ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών, ως ακολούθως:

α. ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Παιδείας, ως Πρόεδρος.

β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου.

γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΑΚΗ ΜΗΝΑ, Διευθυντή Γυμνασίου Απερίου Καρπάθου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του την ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Διευθύντρια ΓΕ.Λ. Απερίου Καρπάθου.

δ. Άννα Κατσάνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του Μηνάς Χαλκιάς. (εκπρόσωπος Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ Καρπάθου),

ε. Κατερίνα Παπανικολάου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την Εύη Γεωργιάδου εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος Παυλίνα Χατζηπαχούλη αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Η θητεία των μελών έχει διάρκεια έως τις 30.6.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 5056/2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

27.2.2024

Καρπαθιακά Νέα