Η ιστορία της ΚΕΠΑ Καρπάθου «Karpathian Educational and Progressive Association»

Η ιστορία της ΚΕΠΑ Καρπάθου «Karpathian Educational and Progressive Association»

 

Στις 4 Νοεμβρίου του 1928 ιδρύεται στο Pittsburgh η Παγκαρπαθιακή Οργάνωση «Karpathian Educational and Progressive Association», γνωστή ως Κ.Ε.Π.Α., από Καρπάθιους του Pittsburgh και των κοντινών περιοχών. Σκοπός του συλλόγου είναι η αλληλοβοήθεια των καρπαθίων της Αμερικής και την βελτίωση της παιδείας στην Κάρπαθο.

Στην ίδρυση της Κ.Ε.Π.Α. πρωτοστάτησαν κυρίως νέοι και την υπηρέτησαν πολλές δεκαετίες. Παρά τις πολλές δυσκολίες, λόγο οικονομικής κρίσης, συνέχισε τη δράση της και το 1934 εξέδωσε το πρώτο λεύκωμα για να γιορτάσει την πρώτη πενταετία.

Τα 136 μέλη της εποχής εκείνης υπήρξαν συνεπή στις ταμειακές υποχρεώσεις.

Το 1944 συγκέντρωσε περισσότερα από 16.000 δολάρια για την περίθαλψη των παιδιών της Καρπάθου που έμεναν ορφανά από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Στα χρόνια που ακολούθησαν της απελευθέρωσης, η Κ.Ε.Π.Α. έστρεψε το ενδιαφέρον της στην Κάρπαθο αγοράζοντας γεωργικά εργαλεία και σπόρους για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γεωργίας του νησιού. Με τα χρήματα του συλλόγου κατασκευάζεται και το μαρμάρινο μνημείο των πεσόντων στην πλατεία του Επαρχείου το οποίο βρισκόταν για μισό αιώνα στην πλατεία αυτήν.

Μόλις τελείωσε ο πόλεμος και διαπιστώθηκε ότι στην Κάρπαθο δεν υπήρχαν ορφανά πολέμου, το χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί αποφασίζεται να διατεθεί για την δημιουργία Υγειονομικού Κέντρου Υγείας Καρπάθου (1954).

Το 1970 δημιουργήθηκε παρά τις πολλές αντιξοότητες, το ίδρυμα υποτροφιών Karpathian Educational Trust που κάθε χρόνο προσφέρει υποτροφίες σε καρπάθιους φοιτητές στην Ελλάδα και την Αμερική.

Ξεπερνώντας τις πολλαπλές δυσκολίες, η φλόγα της Κ.Ε.Π.Α. κράτησε ζωντανό το τμήμα του Pittsburgh και το 1885 ανοίγει νέο πεδίο δράσης με την ίδρυση και επανίδρυση νέων τμημάτων σε όποιες πόλεις υπήρχαν σημαντικές καρπαθιακές παροικίες. Ακόμα και στην Κάρπαθο, όπου μετακόμισαν αρκετοί καρπάθιοι της Αμερικής, ιδρύθηκε τμήμα της Κ.Ε.Π.Α.

Μετά από 8 και πλέον δεκαετίες συνεχούς ζωής, η Κ.Ε.Π.Α. διατήρησε προνομιούχα θέση στην συλλογική δραστηριότητα των καρπαθίων της Αμερικής για τους αντιπροσωπεύει ότι η Κωνσταντινούπολη για την Ορθοδοξία.

Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική μόρφωση και εξύψωση καθώς επίσης η εκπαίδευση και διανοητική ανάπτυξη των μελών αυτού και των καρπαθίων γενικότερα. Η διατήρηση των ηθών και εθίμων της Καρπάθου και η διενέργεια, ενίσχυση και εξυπηρέτηση κάθε κοινωφελούς προοδευτικού έργου προς όφελος της Καρπάθου και των καρπαθιών. Η σύσφιγξη των φιλικών δεσμών και η ανάπτυξη αισθήματος πατριωτισμού μεταξύ των μελών αυτού και των καρπαθίων γενικότερα. Η σε όλους τομείς ανάπτυξη και πρόοδος του νησιού της Καρπάθου και των καρπαθίων γενικότερα και η συνεργασία με το ομώνυμο Σωματείο που έχει την έδρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και του οποίου το Σωματείο αυτό είναι θυγατρικό.

Το σκοπό αυτό θα επιδιώξει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όπως με την διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων χοροεσπερίδων, μπαλέτων, εκδρομών, χορήγηση υποτροφιών και βοηθημάτων σε καρπάθιους που διαπρέπουν στα γράμματα και τέχνες.

(Από τη Σελίδα της ΚΕΠΑ στο facebook)