Πρωτοβουλία συσκευασίας από το Μελισσοκομικό Εργαστήριο Ευάγγελος Γεργατσούλης

Πρωτοβουλία συσκευασίας από το Μελισσοκομικό Εργαστήριο Ευάγγελος Γεργατσούλης

H επιχείρησή μας, θέλοντας να συμβάλει δυναμικά στην προώθηση του καρπάθικου μελιού, αποφάσισε  να εξυπηρετεί συσκευασία για λογαριασμό των καρπάθιων μελισσοπαραγωγών που επιθυμούν να συσκευάζουν το μέλι τους νόμιμα και με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η διαδικασία συσκευασίας θα είναι η ίδια που τηρούμε ήδη στο μελισσοκομικό μας εργαστήριο, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον κανονισμό και απαιτείται από τον φορέα πιστοποίησης haccp που μας πιστοποιεί. Το συσκευαστήριό μας είναι το μοναδικό στην Κάρπαθο με πιστοποίηση για συσκευασία βιολογικού μελιού, επομένως απευθυνόμαστε και στους μελισσοπαραγωγούς που επιθυμούν να τυποποιήσουν το μέλι τους με βιολογική πιστοποίηση, συνοδευόμενο βέβαια πάντα από τα απαραίτητα παραστατικά.

Θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε όλοι μαζί στον καταναλωτή ότι το καρπάθικο μέλι, εκτός από εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, είναι και κατάλληλα συσκευασμένο και πιστοποιημένο! Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να αναδείξουμε το καρπάθικο μέλι, και ας καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα πρόσμειξης, παραποίησης και αισχροκέρδειας!

Διαδικασία:

Η κατώτερη ποσότητα προς συσκευασία θα είναι τα 500kg, δείγμα από κάθε παρτίδα του οποίου θα αποστέλλεται σε καταρτισμένα εργαστήρια για τις απαραίτητες ποιοτικές αναλύσεις (φυτοφαρμάκων, σύστασης κ.λπ.).

Η διαδικασία θα συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ και η λήψη των δειγμάτων και της συσκευασίας θα γίνεται παρουσία του πελάτη.

Σε περίπτωση που οι ποιοτικές αναλύσεις δεν είναι οι αναμενόμενες, δεν θα πραγματοποιείται συσκευασία.

Κάθε συσκευασία θα φέρει ετικέτα με τα υποχρεωτικά στοιχεία συσκευασίας (αρ. πατρίδας, η/μ συσκευασίας, κωδικός αριθμός συσκευαστηρίου κ.λπ.), ενώ θα υπάρχει χώρος για να κολλήσει ο συνάδελφος μελισσοκόμος το λογότυπο της επιχείρησής του. Εάν επιλέξει να εκτυπώσει δικές του ετικέτες, θα πρέπει αυτές να είναι κατάλληλες να προσαρμοστούν στην ετικετέζα του συσκευαστηρίου μας.

Τα έξοδα των αναλύσεων, των αποστολών τους και των συσκευασιών θα βαραίνουν τον παραγωγό.