Ιδιώτης παιδίατρος θα καλύπτει εφημερίες Ιουνίου & Ιουλίου για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Ιδιώτης παιδίατρος θα καλύπτει εφημερίες Ιουνίου & Ιουλίου για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Από την 2η ΔΥΠΕ εγκρίθηκε η συνεργασία με ιδιώτη ιατρό, ειδικότητας Παιδιατρικής, για την κάλυψη των κενών ενεργών (εικοσιτετράωρων) εφημεριών του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4839/2021 (ΦΕΚ 181/Α΄/2-10-2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.5102/2024 (ΦΕΚ 55/Α΄/13-04-2024), για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο:

• Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής, για πέντε (5) ενεργείς εφημερίες το μήνα, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

25.5.2024

Καρπαθιακά Νέα