Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Στον αέρα η σελίδα στο facebook

Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Στον αέρα η σελίδα στο facebook

Η σελίδα της παράταξης ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ – υπ. δήμαρχος ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

είναι στον αέρα.

Ποιοι είμαστε.

Είμαστε από την Κάρπαθο.

Μέλη της κοινότητάς της, άνθρωποι χωρίς εξαρτήσεις ή δεσμεύσεις από επιχειρηματικά, κομματικά ή άλλα συμφέροντα. Λογοδοτούμε μόνο στην κοινωνία, από την οποία προερχόμαστε.

Η Κάρπαθος μπροστά, λοιπόν!
Συντελεστές
Δημότες της Καρπάθου είμαστε όλες και όλοι. Άνθρωποι του μόχθου και της επιστήμης. Με ειδίκευση στην βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, την οικονομία, τον προγραμματισμό και
εκπόνηση μελετών, στην υγεία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την πολιτισμική διαχείριση. Όλα αυτά που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση για να ευημερήσει σε έναν κόσμο που ολοένα και δυσκολεύει.
Όραμα και προτάσεις
Έχουμε όραμα για το νησί μας, αλλά έχουμε τις δυνάμεις και τη βούληση να το υλοποιήσουμε. Αν χρειαστεί, θα συγκρουστούμε γι’αυτό.
Θέλουμε έναν Δήμο που ακούει, προγραμματίζει, και διεκδικεί με όρους διαβούλευσης, διαφάνειας και αξιοκρατίας. Έναν Δήμο που λειτουργεί αποτελεσματικά και έγκαιρα. Έναν Δήμο που λογοδοτεί.
Η ευθύνη για το μέλλον του τόπου μας υπήρξε η μόνη αιτία της κινητοποίησης μας και της εκλογικής καθόδου αυτού του συνδυασμού.
6.9.2023
Καρπαθιακά Νέα