Κάρπαθος-Δημοτικές εκλογές 2023. Μια ψύχραιμη ματιά στον Νόμο και τα δεδομένα

Κάρπαθος-Δημοτικές εκλογές 2023. Μια ψύχραιμη ματιά στον Νόμο και τα δεδομένα

 

Διάχυτη είναι η αβεβαιότητα στην κοινωνία της Καρπάθου για τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν χρίσμα και ρόλο στην επόμενη δημοτική αρχή. Μετράμε λιγότερο από 12 μήνες για τις εκλογές και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 κι ο δήμαρχος εκλέγεται με 43%. Ζυμώσεις στα κρυφά μαθαίνουμε ότι γίνονται ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι στα μεγάλα θέματα του τόπου, εκείνοι που δείχνουν ενδιαφέρον για θέσεις και ρόλους, επιμελημένα αποφεύγουν κάθε παρουσία! Αν προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε το νέο εκλογικό νόμο εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Στον δήμο Καρπάθου σύμφωνα με τον 4804/21 νέο εκλογικό νόμο, για την αυτοδιοίκηση, θα εκλεγεί  δεκαεννέα (19) μέλες, δημοτικό συμβούλιο (αφορά πληθυσμό πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 – 10.000 κατοίκους).

Σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά συμβούλια, στο νησί αναφερόμαστε σε 10 κοινότητες. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4, οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.

Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:

α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 – 2.000) κατοίκους, β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 – 10.000) κατοίκους.

Η Δημοτική Ενότητα Καρπάθου, τα γνωστά Πηγάδια, πρώην Καποδιστριακός Δήμος Καρπάθου, είχε πληθυσμό 5.670 κατοίκους (με την απογραφή 2011)

Η Δημοτική Ενότητα Ολύμπου, πρώην Αυτοδιοίκητη Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου, μετρά 556 κατοίκους (ενσωματώθηκε στον ενιαίο Καλλικράτειο Δήμο Καρπάθου με ότι αυτό συνεπάγεται).

Στη συνεχεία καταγράφουμε:

Απερίου, 355 κατ, Αρκάσας, 564 κατ., Βωλάδας, 264 κατ, Μενετών, 662 κατ, Μεσοχωρίου, 371 , Όθους, 281 κατ. , Πυλών, 216 κατ, Σπόων, 169 κατ.

Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α)  Για  τους  υποψήφιους  δημοτικούς  συμβούλους,  ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον  το  κλάσμα  είναι  ίσο  με  το  μισό  της  μονάδας  και άνω.

β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους  δημοτικούς  συμβούλους, ανά  εκλογική  περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων.

Δηλαδή το μόνο περιθώριο που αφήνει ο νομοθέτης είναι να μην κατατεθούν συμβούλια στο 20% των κοινοτήτων του δήμου. Στον δήμο Καρπάθου, ένα έγκυρο προς κατάθεση ψηφοδέλτιο, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τοπικά συμβούλια τουλάχιστον σε 8 κοινότητες.

Επιπλέον, ας το ξαναγράψουμε γιατί είναι κρίσιμο θέμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο πρέπει να τηρείται η αναλογία της ποσόστωσης φύλου δηλαδή το 40% των υποψηφίων πρέπει να είναι υποχρεωτικά γυναίκες και άλλο ένα 40% υποχρεωτικά άνδρες.

Ωστόσο, ένα ψηφοδέλτιο και μια παράταξη, που θέλει να διεκδικήσει με αξιώσεις την δημαρχία, είναι αδύνατο να σταθεί στα όρια.

Μπορεί οι αριθμοί μελών των συμβουλίων που περιγράψαμε, να δείχνουν ότι απαιτούνται περίπου 45- 50 άτομα κατ’ ελάχιστον για την κατάθεση έγκυρου ψηφοδελτίου στο Πρωτοδικείο. Ωστόσο ένας υποψήφιος που αξιώνει να εκλεγεί δήμαρχος, πρέπει να παρουσιάσει αν μη τι άλλο ένα μεγάλο, πλήρες και δυνατό ψηφοδέλτιο.  Εν προκειμένω για την Κάρπαθο μιλάμε για πιθανό συνδυασμό νίκης με 80 υποψήφιους.  Και από αυτά όπως προείπαμε το 40% γυναίκες. Υπογραμμίζω ιδιαίτερα την ποσόστωση του γυναικείου φύλου διότι παραδοσιακά εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα στελέχωσης των ψηφοδελτίων.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι η κατάρτιση ψηφοδελτίου είναι άθλος για κάθε υποψήφιο δήμαρχο!

Ο βαρύς διχασμός στην παράταξη του δημάρχου, η πορεία της Οικονομικής Επιτροπής και τα δημοτικά συμβούλια, φορτωμένα εχθρότητα και εντάσεις, έχουν απομακρύνει την κοινωνία από τους θεσμούς. Μάλιστα υπάρχει διάχυτη αίσθηση δυσπιστίας ακόμη και σε κινήσεις που αποδεικνύονται στρατηγικές (π.χ. η περίπτωση του ΕΠΑΛ, το «Κονάκι») ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οι χειρισμοί αποδεικνύουν σημαντικές βραδυπορίες και καθυστερήσεις (π.χ. κτήριο Κέντρου Υγείας, Δημοτικό γυμναστήριο, νεκροταφείο Πηγαδίων, ονοματοδοσίες οδών κλπ).

Συνεπώς και κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ειδικά νέοι άνθρωποι, που θα επιθυμήσουν να προσφέρουν ένα κομμάτι από το χρόνο και τη ζωή τους στα αυτοδιοικητικά της Καρπάθου. Όταν ακόμη και οι δομές των πολιτικών κομμάτων παρουσιάζουν ελλείψεις και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και ανυπαρξία, είναι μεγάλο στοίχημα να βρεθεί μια ομάδα, που αφού συμφωνήσει σε αρχές, θα σχεδιάσει με ειλικρίνια ένα κοινό όραμα για το νησί και στη συνέχεια να καταφέρει, όχι μονάχα να το επικοινωνήσει, μα κυρίως να αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία και να μετουσιώσει τις ανάγκες των μονίμων αλλά και όσων ψηφίζουν και ζουν εκτός Καρπάθου, που αποτελούν και την κρίσιμη μάζα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Με όλα τα παραπάνω οι δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και οι ψηφοφόροι ίσως για πρώτη φορά θα επιλέξουν με αυστηρότατα κριτήρια και σίγουρα θα σκεφθούν καλά να προτάξουν τα συναισθήματα τους πάνω από την κάλπη. Περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσουμε αν θα υπάρξει ένας, δυο ή μήπως τρεις υποψήφιοι δήμαρχοι (πρωτοεμφανιζόμενοι ή γνωστά πρόσωπα;) και αντίστοιχοι συνδυασμοί, όπως στις τελευταίες αναμετρήσεις συνηθίσαμε. Και σημειώστε ότι η προεκλογική περίοδος συμπίπτει με την σεζόν! Ποιος θα ασχοληθεί με ζέση όταν όταν θα κυνηγά το μεροκάματο;

Κι αν κάτι  θα λειτουργήσει όσο δείκτης, για την επόμενη μέρα και το μέλλον του τόπου, θα είναι να μετρήσουμε πόσοι από τους σημερινούς δημοτικούς συμβούλους θα ξανα-διεκδικήσουν την ψήφο μας.

20.11.2022

Μανώλης Δημελλάς

Καρπαθιακά Νέα