Οι περιοχές της ΚΑΡΠΑΘΟΥ που ισχύει το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων

Οι περιοχές της ΚΑΡΠΑΘΟΥ που ισχύει το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις παρακάτω οριζόμενες περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) της Π.Ε. Δωδεκανήσου κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι

κατηγορίας 3 (από ώρα 9 μ.μ. έως και ώρα 6 π.μ. της επομένης ημέρας),

κατηγορίας 4 (από ώρα 2 μ.μ. έως και ώρα 6 π.μ. της επομένης ημέρας),

και κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 5 (καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας έως και ώρα 6 π.μ. της επομένης ημέρας).

 Νήσος Κάρπαθος: Οι περιοχές που βρίσκονται με πράσινο περίγραμμα στο συνημμένο απόσπασμα Google Earth:

Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις ανωτέρω περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 130 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/2022).

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Χρήστος Ευσταθίου

16.5.2023

Καρπαθιακά Νέα