Κάρπαθος - Ο νέος κανονισμός ορίων σχολικών περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Κάρπαθος - Ο νέος κανονισμός ορίων σχολικών περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Νέος καθορισμός ορίων των σχολικών περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Δωδεκανήσου, που βρίσκονται σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Αποφασίστηκε ο καθορισμός των Σχολικών Περιφερειών των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Δωδεκανήσου, που βρίσκονται σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, Σχολεία όπως ορίζεται παρακάτω.

2ο. Η Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης των νέων εγγραφών μαθητριών/-ών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 και στο εξής.

3ο. Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία με ενιαία Σχολική Περιφέρεια, για την κατανομή των μαθητών/-τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017.

4ο. Εφόσον παραστεί ανάγκη αποσυμφόρησης των σχολικών μονάδων ως προς τον αριθμό των μαθητριών/-ών, λόγω προσέλευσης μεγαλύτερου αριθμού από αυτόν που επιτρέπει η διδακτηριακή υποδομή τους, ή γίνει αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, δύνανται οι σχολικές μονάδες να εγγράφουν μαθητές/τριες από όμορες σχολικές μονάδες εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021.

5ο. Στις περιπτώσεις λειτουργίας Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων, η κατανομή των μαθητών/-τριών στα διαφορετικά οικήματα γίνεται με ευθύνη και κριτήρια που θέτουν τα Νηπιαγωγεία.

6ο. Η Απόφαση ισχύει και για τις μετεγγραφές μαθητριών/-ών, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου αριθμού μαθητριών/-ών ανά τμήμα και εφόσον το επιτρέπουν οι στεγαστικές δυνατότητες και η λειτουργικότητα (αριθμός τμημάτων) των σχολικών μονάδων. 7ο. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στους ιστότοπους των σχολικών μονάδων, οι οποίες θα ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες με όλους τους πρόσφορους τρόπους.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1) 1ο Δ.Σ. Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό σχολείο. Ως σχολική περιφέρεια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου ορίζεται η περιοχή της πόλης ανατολικά του παραπάνω δρόμου και περιλαμβάνει ακόμη τις περιοχές του Κονακίου, του λιμανιού,της Σισάμου, του Νεοχωρίου έως τα όρια του σχεδίου πόλης από την εκκλησία της Λαρνιώτισσας έως τη Ζωοδόχο Πηγή.

Σημείωση: Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης αποφασίζεται να χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες ζώνες και οι μαθητές που μένουν σ’αυτές θα εγγράφονται εκ περιτροπής στο Δημοτικό Σχολείο που έχει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δύο τμημάτων στην Α΄ τάξη δημοτικού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη είναι μικρός και δημιουργείται από ένα τμήμα σε κάθε σχολείο, οι μαθητές της ουδέτερης ζώνης θα εγγράφονται στο σχολείο με το μικρότερο αριθμό εγγραφών ή με κλήρωση.

2) 2ο Δ.Σ. Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό σχολείο. Ως σχολική περιφέρεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου ορίζεται η περιοχή της πόλης δυτικά του παραπάνω δρόμου έως το γεφυράκι της Άφωτης και περιλαμβάνει το τρίγωνο που αρχίζει από το γεφυράκι της Άφωτης και καταλήγει στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και περιλαμβάνει ακόμη την περιοχή της Κυρα-Παναγιάς, της Σκόπης, της Δαματρίας (το τμήμα από Ζωοδόχο πηγή έως Φανερωμένη) και την περιοχή εντός των ορίων του σχεδίου πόλης έως το μανάβικο Κασωτάκη. Στη σχολική περιφέρεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου περιλαμβάνεται και η γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μενετών Καρπάθου (περιοχή των Μενετών, των Εξυλών, του Αφιάρτη, του Λακκιού, της Αμμοωπής και μέρος της περιοχής του Πλατύολου έως το ξυλουργείο Σαμιώτη), λόγω της συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου Μενετών με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου. Σημείωση: Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης αποφασίζεται να χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες ζώνες και οι μαθητές που μένουν σ’αυτές θα εγγράφονται εκ περιτροπής στο Δημοτικό Σχολείο που έχει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δύο τμημάτων στην Α΄ τάξη δημοτικού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη είναι μικρός και δημιουργείται από ένα τμήμα σε κάθε σχολείο, οι μαθητές της ουδέτερης ζώνης θα εγγράφονται στο σχολείο με το μικρότερο αριθμό εγγραφών ή με κλήρωση.

3) Δ. Σ. Απερίου Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Απερίου Καρπάθου, της Δημοτικής Ενότητας Βωλάδας Καρπάθου, της Δημοτικής Ενότητας Όθους Καρπάθου, της Δημοτικής Ενότητας Πυλών Καρπάθου και της Δημοτικής Ενότητας Σπόων Καρπάθου. Σημείωση: Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου.

4) Δ. Σ. Αρκάσας Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρκάσας Καρπάθου. Σημείωση: Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου.

5) Δ. Σ. Διαφανίου Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Διαφανίου Καρπάθου και της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου Καρπάθου.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1) 1Ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου (συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου και έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια)

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό σχολείο. Ως σχολική περιφέρεια του 1ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου ορίζεται:

Α) Η περιοχή της πόλης ανατολικά του παραπάνω δρόμου και περιλαμβάνει ακόμη τις περιοχές του Κονακίου, του λιμανιού,της Σισάμου, του Νεοχωρίου έως τα όρια του σχεδίου πόλης από την εκκλησία της Λαρνιώτισσας έως τη Ζωοδόχο Πηγή.

Β) Η περιοχή της πόλης δυτικά του παραπάνω δρόμου έως το γεφυράκι της Άφωτης και περιλαμβάνει το τρίγωνο που αρχίζει από το γεφυράκι της Άφωτης και καταλήγει στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και περιλαμβάνει ακόμη την περιοχή της Κυρα-Παναγιάς, της Σκόπης, της Δαματρίας (το τμήμα από Ζωοδόχο πηγή έως Φανερωμένη) και την περιοχή εντός των ορίων του σχεδίου πόλης έως το μανάβικο Κασωτάκη.

Γ) Η γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μενετών Καρπάθου (περιοχή των Μενετών, των Εξυλών, του Αφιάρτη, του Λακκιού, της Αμμοωπής και μέρος της περιοχής του Πλατύολου έως το ξυλουργείο Σαμιώτη), λόγω της συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου Μενετών με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου. Δ) Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης Πηγαδίων Καρπάθου.

2) 2ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου (συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου και έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια)

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό σχολείο. Ως σχολική περιφέρεια του 1ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου ορίζεται:

Α) Η περιοχή της πόλης ανατολικά του παραπάνω δρόμου και περιλαμβάνει ακόμη τις περιοχές του Κονακίου, του λιμανιού,της Σισάμου, του Νεοχωρίου έως τα όρια του σχεδίου πόλης από την εκκλησία της Λαρνιώτισσας έως τη Ζωοδόχο Πηγή.

Β) Η περιοχή της πόλης δυτικά του παραπάνω δρόμου έως το γεφυράκι της Άφωτης και περιλαμβάνει το τρίγωνο που αρχίζει από το γεφυράκι της Άφωτης και καταλήγει στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και περιλαμβάνει ακόμη την περιοχή της Κυρα-Παναγιάς, της Σκόπης, της Δαματρίας (το τμήμα από Ζωοδόχο πηγή έως Φανερωμένη) και την περιοχή εντός των ορίων του σχεδίου πόλης έως το μανάβικο Κασωτάκη.

Γ) Η γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μενετών Καρπάθου (περιοχή των Μενετών, των Εξυλών, του Αφιάρτη, του Λακκιού, της Αμμοωπής και μέρος της περιοχής του Πλατύολου έως το ξυλουργείο Σαμιώτη), λόγω της συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου Μενετών με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου. Δ) Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης Πηγαδίων Καρπάθου

3) Νηπιαγωγείο Απερίου Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Απερίου Καρπάθου και της Δημοτικής Ενότητας Σπόων Καρπάθου. Σημείωση: Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου.

4) Νηπιαγωγείο Αρκάσας Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρκάσας Καρπάθου. Σημείωση: Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου.

5) Νηπιαγωγείο Διαφανίου Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Διαφανίου Καρπάθου και της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου Καρπάθου.

6) Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Όθους Καρπάθου, τη Δημοτική Ενότητα Πυλών Καρπάθου και τη Δημοτική Ενότητα Βωλάδας Καρπάθου.

1.3.2023

Καρπαθιακά Νέα