ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Φωτογραφικό αρχειακό υλικό Ιωάννη Βασιλάκη (Περίοδος Ιταλοκρατίας -1936)

 

Όθος Κάρπαθος , Αύγουστος 2023

Ιωάννης Β. Βασιλάκης

 

Από την συλλογή «Φωτογραφίες Ιταλοκρατία Δωδεκάνησα» , σήμερα μοιράζομαι μαζί σας, ενδεικτικό αρχειακό υλικό όπως έχει δημοσιευθεί σε ειδική ξεχωριστή έντυπη έκδοση από την Ιταλική Κυβέρνηση το 1938 για την Κάρπαθο .

 

Οι φωτογραφίες για τα μετόχια ,την φύση ,τις παραδόσεις , τα ζώα και γενικά εκτός των τοπίων γενικού ενδιαφέροντος είναι εξαιρετικά σπάνιες για κάθε συλλέκτη . Έχοντας στα χέρια μου ,πρωτότυπο και γνήσιο υλικό , κάθε φορά μπορώ να εκφράζομαι με ακρίβεια όσο μου επιτρέπουν τα ντοκουμέντα που μελετώ ,και όχι με υποθέσεις σε αόριστες και μη τεκμηριωμένες πηγές .

22.8.2023

Καρπαθιακά Νέα