ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για φωτιές από την Πυροσβεστική

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για φωτιές από την Πυροσβεστική

Τρία πρόστιμα βεβαίωσε τις τελευταίες ημέρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπάθου, ύψους 500 ευρώ το κάθε ένα, σε “απρόσεχτους” που άναψαν φωτιές σε οικόπεδα. 

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι-περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (Τεύχος B’ 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Βαριές ποινικές κυρώσεις

Ακόμη, το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζει ότι πλέον προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα.

Επιπλέον υπενθυμίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων για τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Πληρωμές προστίμων εξπρές

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη που εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση τα πρόστιμα θα πληρώνονται με διαδικασίες εξπρές. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

1.Το αντίτιμο του προστίμου μπορεί να εξοφληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Φορέας: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.fisis.gr/e-par3volo (Φορέας: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

2.Ο παραβάτης έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, να υποβάλλει γραπτώς τυχόν αντιρρήσεις του.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εξόφλησης του προστίμου, το πρόστιμο οριστικοποιείται και η οφειλή αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ελεγχόμενου παραβάτη, όπου βεβαιώνεται.

7.5.2024

Καρπαθιακά Νέα