Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο «2ο RUN KARPATHOS 2024»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο «2ο RUN KARPATHOS 2024»

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω διεξαγωγής αγώνων σε δημόσιο δρόμο με την ονομασία «2ο RUN KARPATHOS 2024»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης παντός οχήματος το Σάββατο (01-06- 2024) κατά τις ώρες 17:00΄- 20:00΄

 σε όλο το μήκος της ανώνυμης οδού (περιοχή Επαρχείου Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου – πιάτσας ταξί Καρπάθου)

 σε όλο το μήκος της οδού Ήρωα Κωνσταντίνου ΗΛΙΑΚΗ Σμηναγού

 σε όλο το μήκος της οδού Ηλία Γ. ΜΑΚΡΗ (από την διασταύρωση του ξενοδοχείου με την επωνυμία ¨Νησιά¨ έως την διασταύρωση του ξενοδοχείου με την επωνυμία “ Miramare Hotel ”)

 επί της οδού 28ης Οκτωβρίου από την διασταύρωσή της με την παραλιακή οδό Πηγαδίων (στο ύψος της επιχείρησης “rent a car Gatoulis”), έως την διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Πηγαδίων – Απερίου (στο ύψος του ξενοδοχείου με την επωνυμία “Miramare Hotel”) και

 σε όλο το μήκος της Επαρχιακής Οδού Πηγαδίων – Απερίου.

Β) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα :

 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Απέρι – Βάτσες – Πυλές – Αρκάσα – Αεροδρόμιο – Μενετές – Πηγάδια και

 ορίζουμε οδό διπλής κατεύθυνσης την οδό Αποδήμων Καρπαθίων, μέσω της οποίας θα διεξάγεται εναλλάξ η κυκλοφορία των οχημάτων που προέρχονται από τον Λιμένα Πηγαδίων και την Παραλιακή οδό Πηγαδίων.

Άρθρο 2ο

Ο αιτών σύλλογος υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο. Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου. Ρόδος, 28 Μαϊου 2024

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αναστάσιος ΖΗΦΟΣ  ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

29.5.2024

Καρπαθιακά Νέα