ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Συγκροτήθηκε 5μελης επιτροπή για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Συγκροτήθηκε 5μελης επιτροπή για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Συγκροτήθηκε την 1 Δεκέμβρη 2022 η Πενταμελής Επιτροπή για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Κάρπαθο.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4830/2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη :

1) Δήμαρχος Γεώργιος Αντιδήμαρχος ως πρόεδρος της επιτροπής.

2) Πώχος Ηλίας κτηνίατρος, με αναπληρώτρια την Λαχανά Ντίνα κτηνίατρος.

3) Λαχανάς Ιωάννης γεωπόνος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φουντή.

4) Χήρας Σοφία εκπρόσ. της Φιλοζωϊκής Οργάνωσης «Φιλοζωϊκή Δράση Καρπάθου» με αναπληρώτρια την Ευγενία Καμαράτου.

5) Ζότο Σουζάνα εκπροσ. του Φιλοζωϊκού Σωματίου «Σωματίο Φίλων Ζώων Καρπάθου» με αναπληρώτρια την Αλέξια Καμαράτου.

2.12.2022

Καρπαθιακά Νέα