ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών / Διευθυντριών στις προκηρυχθείσες κενούμενες θέσεις Διευθυντών 4/θεσίων και άνω

ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών / Διευθυντριών στις προκηρυχθείσες κενούμενες θέσεις Διευθυντών 4/θεσίων και άνω

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Δωδεκανήσου, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Δωδεκανήσου και τις δηλώσεις προτίμησής τους, ως εξής:

27 601516 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

61 571116 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

65 564053 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Δρ. Χαράλαμπος Ψαράς

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου