Καρπαθιακη Ένωση: Η φωτιά στον ΧΥΤΑ Καρπάθου, αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε

Καρπαθιακη Ένωση: Η φωτιά στον ΧΥΤΑ Καρπάθου, αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε

Σχετικά με την πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ Καρπάθου, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ωστε έχοντας τη γνώση να προβούμε σε ενέργειες που θα αποσοβήσουν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα.

Ο ΧΥΤΑ αποτελεί δομή επεξεργασίας απορριμάτων που σήμερα υφίσταται μόνο στα χαρτιά. Η πραγματική κατάσταση του μεταφράζεται στα επίπεδα ενός κοινού ΧΑΔΑ που δυστυχώς είναι άκρως επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον με συνέπειες που πλέον είναι ορατές (π.χ. πυρκαγια).

 

Με τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ η εγκατάσταση περιήλθε στη δικαιοδοσία του, που ως ανεξάρτητος φορεάς είναι υπέυθυνος για την υποδομή που υφίσταται , για το Β κύτταρο που θα κατασκευαστεί καθώς και για τη λειτουργία του. Παρόλο αυτά , ο Δήμος που εκτελεί την αποκομιδή των απορριμάτων χρησιμοποιεί αναπόφευκτα το ΧΥΤΑ ως σημείο εναπόθεσης.

Η μεταβατική αυτή κατάσταση που έχει προκύψει λειτουργεί με δεδομένη ανασφάλεια από όλους τους εμπλεκομένους. Και εδώ ο Δήμος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ως μέτρο πρόληψης για το μέλλον.

Με την έναρξη εργασιών στο σημείο που αφορούν το Β κύτταρο ΧΥΤΑ , αναπόφευκτα έχει μειωθεί ο χώρος που τοποθετούνται τα σκουπίδια με αποτέλεσμα να ασφυκτιά το σημείο και ο κίνδυνος πυρκαγιών και μολύνσεων να είναι μεγάλος. Παράλληλα με την έναρξη του έργου η όχληση που θα δημιουργηθεί θα αυξήσει τον κίνδυνο για πυρκαγιά ή ατυχήματα.

Επειδή ο Δήμος είναι , και θα είναι πάντα ο φυσικός κληρονόμος αυτής της υποδομής θα πρέπει να κατευθύνει διαφορετικά τη στρατηγική του σε σχέση με το έργο και τη γενικότερη λειτουργία. Μέχρι τώρα, και πρίν την πυρκαγιά , η συζήτηση περιστράφηκε γύρω απο το οικονομικό κομμάτι και το πόσο κοστίζουν τα έργα που χρειάζονται , που κατά γενική ομολογία είναι άκαιρο απο τη πλευρά του Δήμου , καθώς ο οικονομικός υπόλογος για τη διαχείριση είναι ο ΦΟΔΣΑ. Από τη στιγμή που ο Δήμος όμως εισφέρει χρήματα στον Φορέα θα πρέπει να διεκδικεί ανάλογα προς όφελος του νησιού.

Άμεσα πρέπει να διεκδικήσει ,

Μέτρα Προστασίας και παρακολούθησης της εγκατάστασης. Τα μέσα που υπάρχουν στο ΧΥΤΑ είναι κατεστραμένα ή έχουν απωλεσθεί.

 

Μέτρα Φύλαξης και κατάλληλη σήμανση του έργου.

 

Εφεδρική Πηγή Υδροδότησης και Εργασίες Χωμάτωσης.

Πρέπει να σταματήσει το αφήγημα των επιτυχιών και να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι το Κορεσμένο Κύτταρο έχει υπερδιογκωθεί απο τη μετακίνηση βαρέων την ώρα που επίκειται η έναρξη των εργασιών του Β κύτταρου. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα ενσωματωθεί μια καινούργια δομή μέσα στην υπάρχουσα που είναι κατεστραμμένη.
Το συμφέρον του Δήμου δεν είναι να μειώσει το κόστος για ένα οικονομικό ποσό για το οποίο δεν είναι υπόχρεος , αλλά να βρεθεί ο τρόπος να καταστεί μερικώς λειτουργική η υποδομή τη στιγμή που θα ξεκινήσει να επεκτείνεται παράλληλα.

Για αυτό το λόγο , ο Δήμος θα πρέπει άμεσα να ζητήσει από τον αρμόδιο σύμβουλο που έχει ενεργή σύμβαση με το ΦοΔΣΑ να παραδώσει πρόταση-σχέδιο διαβαθμισμένης αποκατάστασης που να περιλαμβάνει τη συνύπαρξη των δραστηριοτήτων εντός της υποδομής. Στη συνέχεια να δοθεί σχέδιο λειτουργικής συνένωσης ή αναβάθμισης της εγκατάστασης.

Παράλληλα , ο Δήμος πρέπει να απαιτήσει την αποσυμφώρηση του υφιστάμενου κυττάρου με όρους αναγκαιότητας ή και έκτακτης ανάγκης. Η παραγωγή κάθε είδους απορριμάτων στην Κάρπαθο είναι πολλαπλασιαστική και σκοπός είναι να εξασφαλίσουμε τον απαιτούμενο όγκο για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Ήρθε η ώρα να αφήσουμε τη μικροπολιτική σκοπιμότητα και να διεκδικήσουμε με επιχειρήματα και σχέδιο για τον τόπο μας.

Για την Καρπαθιακή Ένωση

30.5.2024

Καρπαθιακα Νέα