Η Κασιακή Αδελφότητα Αμερικής τίμησε την 199η Επέτειος του Ολοκαυτώματος

Η Κασιακή Αδελφότητα Αμερικής τίμησε την 199η Επέτειος του Ολοκαυτώματος
«Γιά θα μας κόψεις ούλους μας, για λευτεριά θα ‘ούμε» τραγουδά η λαϊκή μούσα της Κάσου, και ακολουθεί η λαϊκή μούσα της Καρπάθου, «Ερήμαξε τηκ Κάσο μας, επήρε τις κοπέλες κι ήσφαξεν άντρες και παιδιά κι εκάησαν οι πέτρες».

γράφει ο Μανώλης Κασσώτης

Αλλά σαν τον αρχαίο Φοίνικα που αναγεννιέται από την στάκτη του, έτσι και οι  Κασιώτες, από τα αποκαΐδια και μέσα από τις καψαλισμένες ρίζες που άφησαν οι Τουρκοαλβανοί του Χουσεΐν, ξαναφύτρωσε μια καινούργια Κάσος, έβγαλε βλαστούς και καρποφόρησε. Και κάθε χρόνο την ημέρα του Ολοκαυτώματος, γιορτάζουν οι Κασιώτες, σ’ όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται, σαν την Περσεφόνη που επιστρέφει από τον Άδη, γιατί μέσα από το Ολοκαύτωμα φύτρωσε η Λευτεριά.

Έτσι και εδώ στην Αμερική, από το 1930 που ιδρύθηκε η Κασιακή Αδελφότης, γιορτάζει κάθε χρόνο την επέτειο της ιστορικής μέρας του Ολοκαυτώματος. Και για αρκετές δεκαετίες, αφότου δημιουργήθηκε το «Κασιώτικο Σπίτι στην Αμερική», εκεί προστρέχουν όλοι οι Κασιώτες με την συμμετοχή των αδελφών Δωδεκανησίων και πολλών ομογενών για να γιορτάσουν την Ιστορική Επέτειο.

Από μικρά μπαίνουν στον χορό υπό την επίβλεψη της Μαίρη Κώστα Περσελή-Ζούλη. They start dancing from a young age under the supervision of Mary Kostas Perseli-Zoulis. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή.

Έτσι και φέτος την Κυριακή στις 11 Ιουνίου 2023, με την καθολική παρουσία των Κασιωτών και άλλων Δωδεκανησίων και Ομογενών, γιόρτασε η Κασιακή Αδελφότητα την 199η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Κάσου στο “Κασιώτικο Σπίτι” που βρίσκεται στο Bronx της Νέας Υόρκης, με ιστορικές αναφορές και λαογραφικά δρώμενα ο Σύλλογος πρόβαλλε στην Αμερική ένα τοπικό ιστορικό γεγονός με Πανελλήνιο σημασία και αντίκτυπο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερέας Ευθύμιος Κονταργύρης του Αγίου Νεκταρίου, η πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Μαρία Μαραγκού και την γραμματέα Αδαμαντία Μαρή, και οι πρώην πρόεδροι της Κασιακής Αδελφότητας: Νίκος Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Πέππης, Γεώργιος Βιντιάδης, Κωνσταντίνος Β. Περσελής και Νικόλαος Αθανασιάδης.

Η πρόεδρος της Κασιακής Αδελφότητας Μαρία Ζούλη καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρεθέντες, και ο πάτερ Ευθύμιος τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Κασίων που αγωνίστηκαν υπέρ της Ελληνικής Παλλιγενεσίας και των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, και η πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Μαρία Μαραγκού απεύθυνε χαιρετισμό.

Η πρόεδρος της Αδελφότητας, Μαρία Ζούλη, καλωσορίζει και ευχαριστεί τους πα-ρευρεθέντας. The president of the Brotherhood, Maria Zouli, welcomes and thanks those present. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή

Στην συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, Μιχάλης Ζούλης, εισηγητής και κύριος ομιλητής, αναφέρθηκε στο ιστορικό του Ολοκαυτώματος της Κάσου. Ακολούθησαν η κ. Ευδοκία Μαγιορκίνου-Ιερομονάχου και η Σοφία Γεργατσούλη-Σόφιλα με την απαγγελία των παραδοσιακών τραγουδιών της Κάσου και της Καρπάθου που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα. Επίσης αρκετά αγόρια και κορίτσια τραγούδησαν παραδοσιακές μαντινάδες που σύνταξε ο Νίκος Παπαγεωργίου.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με Κασιώτικους παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά συγκροτήματα Παίδων και Νέων που επιμελείται η Μαίρη Κώστα Περσελή-Ζούλη, και στην συνέχεια, στον χορό πήραν μέρος και ενήλικοι. Στους παρευρεθέντες προσφέρθηκαν ποικιλία Κασιώτικων παραδοσιακών φαγητών.

 Η πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Μαρία Μαραγκού απευθύνει χαιρετισμό. The president of the Dodecanese Federation, Maria Maragou, addresses a greeting.

In America was Celebrated the 199th Anniversary Kasos’ Holocaust

By Manolis Cassotis

“Either you will kill all of us, or freedom we will see” sings the folk muse of Kasos, followed by the folk muse of Karpathos, “desolate our Kasos, took the girls, slaughtered men and children and everything is burned”.

 Ο Μιχάλης Ζούλης εισηγητής και κύριος ομιλητής. Michalis Zoulis, rapporteur and main speaker.

But like the ancient phoenix reborn from its ashes, so also the Casians, from the ashes and through the scorched roots left by the Turcoalvans of Hussein, re-sprouted a new Kasos, sprouted shoots and bore fruit. And every year on the day of the Holocaust, the Casians, wherever they are in the world celebrate, like Persephone returning from Hades, because through the Holocaust Freedom grew.

The same here in America, since 1930 when the Kassia Brotherhood was founded, it celebrates every year the anniversary of the historic day of the Holocaust. And for several decades, after the creation of the ” Casians House in America”, all the Casians with the participation of the Dodecanese brothers and many expatriates rush there to celebrate the Historical Anniversary.

Ο π. Ευθύμιος τέλεσε τρισάγιο. Father Efthimios performed trisago. Φωτογραφία: Ευ-γενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή.

So again this year, on Sunday, June 11, with the universal presence of the Casians and other Dodecanese and Homogenians, the Cassian Brotherhood celebrated the 199th anniversary of the Kasos Holocaust at the ” Casian House” located in the Bronx, New York, with historical references and folklore events, the Association presented in America a local historical event with Panhellenic significance and impact.

The event was honored with their presence by the priest Efthimios Kontargyris of Saint Nektarios, the president of the Dodecanese Federation Maria Maragou and the secretary Adamantia Mari, and the former presidents of the Casian Brotherhood: Nick Papageorge, Emmanuel Peppis, George Vidiadis, Constantine V. Perselis and Nicholas Athanasiadis.

a127-kasos10. Η Αντιγόνη Ιερομονάχου τραγουδά παραδοσιακές Κασιώτικες μαντινάδες. Antigone Hieromonachus sings traditional Casian “mandinades”.

The president of the Casian Brotherhood, Maria Zouli, welcomed and thanked those present, and Father Efthimios performed a trisagion for the repose of the souls of the Casians who fought for the Greek Palingenesis and the victims of the Holocaust, and the president of the Dodecanese Federation Maria Maragou addressed a greeting. Afterwards, the former president of the Association, Michalis Zoulis, rapporteur and main speaker, referred to the history of the Kasos Holocaust. This was followed by Mrs. Evdokia Majorkinou-Ieromonachou and Sofia Gergatsouli-Sofila with the recitation of the traditional songs of Kasos and Karpathos that refer to the Holocaust. Also several boys and girls sang traditional “mandinades” composed by Nick Papageorge.

Ο παλαίμαχος και πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας Νίκος Παπαγεωργίου απευθύνει χαιρετισμό. The veteran and former president of the Brotherhood Nick Papageorge addresses a greeting. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή.

The program continued with Casian traditional dances by the Children’s and Youth dance groups curated by Mary Kostas Perseli-Zoulis, and then adults also took part in the dance. The attendees were offered a variety of traditional Casian food.

Η Ευδοκία Μαγιορκίνου-Ιερομονάχου απαγγέλει τον “Καημό της Κάσου”. Evdokia Majorkinou-Hieromonach recites the “Woe to Kasos”. Φωτογραφία: Ευγενική προ-σφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή
Η Σοφία Γεργατσούλη-Σόφιλα απαγγέλει το «Μοιρολόι της Καρπάθου». Sofia Gergatsouli-Sophila recites the “Dirge of Karpathos”. Φωτογραφία: Ευγενική προσφο-ρά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή
Ο Γιώργος Περσελής τραγουδά παραδοσιακές Κασιώτικες μαντινάδες. George Perselis sings traditional Casian “mandinades”. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή.
Αυτά τα παιδιά είναι οι συνεχιστές της Κασιώτικης παράδοσης στην Αμερική. These children are the continuers of the Casian tradition in America. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή.
Από τη κάθε Κασιώτικη εκδήλωση δεν λείπουν τα παραδοσιακά φαγητά του νησιού. The traditional foods of the island are not missing from every Kasian event. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή.
Από το 1930 κυματίζει το Λάβαρο της Κασιακής Αδελφότητας στην Αμερική. Since 1930, the Banner of the Cassian Brotherhood has flown in America. Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά Μαρίας Ζούλη και Αδαμαντίας Μαρή
13.6.2023
πηγή www.anamniseis.net
Καρπαθιακά Νέα