ΚΑΣΟΣ: Αίτημα προς ATTICA GROUP για τη μείωση κομίστρων φορτωτικής οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων

ΚΑΣΟΣ: Αίτημα προς ATTICA GROUP για τη μείωση κομίστρων φορτωτικής οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων

20.6.2023

Καρπαθιακά Νέα