Δήμος Η.Ν. Κάσου: "Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης υπερκατανάλωσης νερού"

Δήμος Η.Ν. Κάσου: "Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης υπερκατανάλωσης νερού"

Ο Δήμος της Η.Ν. Κάσου ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού ότι ενώ έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει την αύξηση του αποθέματος του νερού για την διάθεση του στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης παρατηρούνται φαινόμενα αλόγιστης χρήσης με αποτέλεσμα την μείωση της διαθέσιμης ποσότητας .
Οι Γεωτρήσεις και οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού με συνολική χωρητικότητα 3.500 m3 δείχνουν να μην είναι ικανές να καλύψουν την αδικαιολόγητα υπερβολική ζήτηση .
Για το λόγο αυτό συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Ν. Κάσου .
 Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού ότι προκύπτει επιτακτική ανάγκη για την λήψη εκτάκτων μέτρων περιορισμού της κατασπατάλησης του διαθέσιμου όγκου νερού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2021 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Εφιστούμε την προσοχή και κάνουμε έκκληση στους κατοίκους του νησιού για την υπεύθυνη χρήση του πολύτιμου αυτού αγαθού με την ελαχιστοποίηση της χρήσης του για την κάλυψη των οικιακών αναγκών .
 Η αλόγιστη χρήση του για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αυλών, μπαλκονιών και κοινόχρηστων χώρων , παρά τις συνεχόμενες αναφορές και συστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου εξακολουθεί να υπάρχει και έχει σαν αποτέλεσμα η στάθμη του νερού στις δεξαμενές διάθεσης να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα με φθίνουσα πορεία .
 Η μή συμμόρφωση των πολιτών στις συστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για την ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ θα έχει σαν αποτέλεσμα ως τελική λύση του προβλήματος την πραγματοποίηση περιοδικών, ελεγχόμενων διακοπών νερού, τετράωρης διάρκειας στους οικισμούς, προκειμένου να αναπληρωθεί η στάθμη του νερού στις διαθέσιμες δεξαμενές και να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.

Η υπεύθυνη κατανάλωση και η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη.