Επιστολή Διαμαρτυρίας των Επαγγελματιών της ΚΑΣΟΥ για τα προβλήματα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

Επιστολή Διαμαρτυρίας των Επαγγελματιών της ΚΑΣΟΥ για τα προβλήματα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας