ΗΝ Κάσος: Μετακίνηση ιατρών ειδικότητας Οδοντιάτρου και Ορθοπεδικού

ΗΝ Κάσος: Μετακίνηση ιατρών ειδικότητας Οδοντιάτρου και Ορθοπεδικού

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου θα βρίσκονται στο νησί μας ύστερα από σχετικό αίτημα μας, γιατροί ειδικότητας Οδοντίατρου και Ορθοπεδικού με εντολή μετακίνησης από το Γ.Ν. Καρπάθου για την πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων για τους κατοίκους του νησιού.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο ΠΠ Ιατρείο Η.Ν. Κάσου τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Για την ειδικότητα του Ορθοπεδικού – ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τέταρτη 30/11/2022 17:30 – 21:00,
Πέμπτη 01/12/2022 09:00 – 13:00 και 17:30 – 21:00.

Για την ειδικότητα του Οδοντιάτρου – ΚΛΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τέταρτη 30/11/2022 17:30 – 21:00
Πέμπτη 01/12/2022 09:00 – 13:00 και 17:30 – 21:00.
Παρασκευή 02/12/2022 09:00 – 13:00 και 17:30 – 21:00
Σάββατο 03/12/2022 09:00 – 13:00