Δήμος Κάσου. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Δήμος Κάσου. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε το έργο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμανσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, µε φορέα κατασκευής του έργου την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας συνολικού μήκους 4.020,ΟΟμ στις εξής περιοχές:
Προς Χέλατρο: 3.308,ΟΟμ
Προς Άγιο Γεώργιο «Χαδιές»: 636,ΟΟμ Περιφερειακό δρόμο Αεροδρόµιο – Φρύ : 76,ΟΟμ
Τοποθετήθηκαν 39 σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ρυθμιστικές πινακίδες), σε θέσεις διασταυρώσεων, για την διευκόλυνση και την ομαλή- ασφαλή κυκλοφορία οδηγών κυρίως στον οικισμό Φρύ .Στο μέλλον o Δήµος θα προβεί στην προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. ,τα οποία θα τοποθετηθούν
σ ‘όλο το οδικό δίκτυο του νησιού.
Επίσης εγκρίθηκε από TO Περιφερειακό Συμβούλιο το σχέδιο της Διαβαθμιδικής σύμβασης με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου για την δημοπράτηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού Δρόμου προς Σκάφη» Προύπολογισμού 282.5ΟΟ,ΟΟ€