Ο κατάλογος μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Καρπάθου

Ο κατάλογος μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Καρπάθου
Με την Υπουργική Απόφαση 23096/96/27-1-1950  που εγγράφηκε ΦΕΓΔΔ 42/1-3-1950 έχουν κηρυχθεί τα παρακάτω μνημεία ως αρχαιολογικοί χώροι
Κηρύσσομεν ιστορικά διατηρητέα τα κάτωθι Παλαιοχριστιανικά, Μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία της νήσου Καρπάθου και της νησίδος Σαρίας:
Α’ Πηγάδια.
1. Τα λείψανα των βυζαντινών κτιρίων επί της Ακροπόλεως του αρχαίου Ποσειδίου.Β’ Μενετές:
2. Τον κεντρικόν ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
3. Τον ιστορημένον ναΐσκον του Αγίου Αντωνίου, εντός του νεκροταφείου.Αρκάσα
4. Τον ιστορημένον ναΐσκον του Αγίου Μάμαντος.Γ’ Αρκάσα:
5. Τα λείψανα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Αναστασίας μετά των ψηφιδωτών, εις τον χώρον της αρχαίας Αρκεσείας.
6. Τα λείψανα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της επονομαζομένης “ο Άγιος Κωνσταντίνος” μετά των ψηφιδωτών εις τον ως άνω χώρον.
7. Τον ναΐσκον του Αγίου Νικολάου εις τον αυτόν ως άνω χώρον.
8. Τα λείψανα του Μεσαιωνικού τείχους επί του Παλαιοκάστρου.
9. Τα λείψανα του Βυζαντινού ναού επί του Παλαιοκάστρου.
10. Τας δύο επί των βράχων λαξευμένας κιστέρνας ως και ετέραν ακάλυπτον, επί του Παλαιοκάστρου.
11. Τα λείψανα του ερειπωμένου ναού του λεγομένου “Αρχιστράτηγος”, αριστερά της οδού από Μενετών εις Αρκάσαν…”

Δ’ Απέρι:
12. Τον ιστορημένον ναΐσκον της Παναγίας Σπηλιανής εις τα Ίνια.
13. Τον ερειπωμένον ναΐσκον του Αγίου Θεοδώρου μετά των λειψάνων των τοιχογραφιών.
14. Τον ερειπωμένον ναΐσκον μετά τοιχογραφιών, Ανατολικώς του εξωκλησίου της Αγίας Αναστασίας εις το Κατώδειο.
15. Τον ναΐσκον της Παναγίας μετά των λειψάνων των τοιχογραφιών εις τον Μερτώνα.

Ε’ Βωλάδα:
16. Τα λείψανα του Κάστρου.
17. Τον υπόγειον ναΐσκον του Αγίου Λουκά εις τα Άπελλα

ΣΤ’ ‘ Όθος:
18. Τον Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
19. Τα λείψανα των οχυρών εις Παλαιόκαστρον και Καστέλλι.
20. Τον ερειπωμένον βυζαντινόν ναΐσκον του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, μετά των υπολειμμάτων των τοιχογραφιών.
21. Τον ναόν της Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Γεωργίου των Βασσών.

Ζ’ Σπόα:
22. Τα λείψανα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής της λεγομένης “η Εφταμπατούσα” εις την θέσιν Μάραθος, βορείως του ορμίσκου του Αγίου Νικολάου.
23. Τα ερείπια των βυζαντινών κτισμάτων, οικιών, λουτρώνων κλπ εις την ιδίαν θέσιν.

Η’ Μεσοχώρι – Λευκός:
24. Τον ιστορημένον ναόν του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου.
25. Τους δύο ναΐσκους του Σταυρού και του Αγίου Νικολάου.
26. Τον ναΐσκον του Αγίου Κηρύκου.
27. Τον ναΐσκον της Αγίας Ειρήνης.
28. Τον ιστορημένον πεντάτρουλον Βυζαντινόν ναόν του Αγ. Γεωργίου εις τον Λευκόν.
29. Τον ναΐσκον της Παναγίας της Γιαλοχωραφίτισσας μετά των περί αυτόν λειψάνων της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής ανατολικώς του λιμένος του Λευκού.
30. Τα λείψανα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής μετά των ψηφιδωτών, εντός του Νοτίου λιμένος του Λευκού και των εντός της άμμου προσκτισμάτων.
31. Τα ερείπια του βυζαντινού κτίσματος μεταξύ του μεσαίου και του βορείου λιμένος του Λευκού.
32. Τα λείψανα των μεσαιωνικών οχυρών και λοιπών κτισμάτων (κιστερνών, κελαρίων) εις το Σώκαστρον.

Θ’ Όλυμπος – Διαφάνι:
33. Τον ιστορημένον ναόν της Παναγίας (Κοίμησις της Θεοτόκου).
34. Τον ερειπωμένον ναΐσκον του Αγίου Ονουφρίου.
35. Τα λείψανα του κάστρου.
36. Το καμαροσκέπαστον Βυζαντινόν κτίσμα μετά λειψάνων οικιών δεξιά της εισόδου του λιμένος του Τριστόμου.
37. Τα λείψανα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής της Αγίας Αικατερίνης εις το Στενό.
38. Το ερειπωμένον Βυζαντινόν λουτρόν εις το Διαφάνι.

Ι’ Σαρία:
39. Τα ερείπια των βυζαντινών κτισμάτων (οικιών, λουτρώνων, τάφων κλπ) εις την θέσιν Παλάτια.
40. Τον ναΐσκον της Αγίας Σοφίας και τα υπ’ αυτόν λείψανα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις την θέσιν Παλάτια.

ΚΝ 5351/1932

Πατήστε στο παρακάτω λινκ του ΥΠΠΟ για να διαβάσετε λεπτομέρειες για το κάθε μνημείο

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=20102