Κατασκευή πρόσβασης στο Πλατύ Αυλάκι στη νήσο Κάσο

Κατασκευή πρόσβασης στο Πλατύ Αυλάκι στη νήσο Κάσο
Ένα μεγάλο έργο για το Η.Ν. Κάσο σήμερα παίρνει το δρόμο υλοποίησης του. Ένα έργο που ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για το νησί. Μετά από επικοινωνίας της Επάρχου με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη ενημερώθηκε για την έγκριση δέσμευσης ποσού 345,748 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΑΥΛΑΚΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΣΟΥ» .
Η πίστωση αυτή θα μεταβιβαστεί προς εκτέλεση στο Δήμο Η.Ν. Κάσου. Για άλλη μια φορά θερμές ευχαριστίες στον κύριο Υπουργό Επικρατείας και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή.