Κατερίνα Εμμανουήλ: Εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να διεκδικήσουμε το μερίδιο αυτού του κόσμου που μας αξίζει!

Κατερίνα Εμμανουήλ: Εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να διεκδικήσουμε το μερίδιο αυτού του κόσμου που μας αξίζει!

Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής του διαχρονικού αγώνα του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η πολιτική σημασία της ημέρας για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης και της ισότητας των γυναικών, διατηρείται και πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτη. Οι γυναίκες οφείλουμε να συνδράμουμε με την ευαισθησία και τη βιωματική γνώση στην καλυτέρευση συνθηκών της ζωής μας.

Η κατάκτηση της όποιας εξουσίας πρέπει να εκδηλωθεί ως μέσο αντιμετώπισης και εξάλειψης ανισοτήτων και καταπίεσης. Και το σημαντικότερο: εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να διεκδικήσουμε το μερίδιο αυτού του κόσμου που μας αξίζει!!! Γι’αυτό, η 8η Μαρτίου θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για περισυλλογή, σκέψη, αναδρομή της διαδρομής μας, ως γυναίκες αλλά και ως μητέρες, και του ρόλου μας, διαχρονικά, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της κατάλυσης όλων των εργασιακών κεκτημένων για τους συνανθρώπους μας.